Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:20  
Istungi kuupäev:15.11.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:21:55  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks. linnaametnikud: Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels ja Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 47      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:11  504700 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1Ülevaade Keskerakonna linnavalitsuse kahe aasta tegevusest
2OE364  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:09  532800 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 268 Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine.
3OE365  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:11  533500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 269 Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine.
4OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:14  533400 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
5OE333  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:17  532520 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 270 Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006.
6OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:26  5315270 failSuunata II lugemisele
19:31  532844 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 271 Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015.
7ME321  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:41  5311250 failParandusettepanek
19:42  532851 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 35 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord .
8ME359  Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008 - 2012
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:06  5210220 failParandusettepanek
20:06  522400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 36 Kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede väljaehitamise ja kapitaalremondi kava aastateks 2008 - 2012.
9OE358  Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:10  523200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 272 Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele.
10ME353  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:17  543300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 37 Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale.
11OE352  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:59  543500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 273 Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine.
12OE355  Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:02  542900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 274 Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine.
13OE350  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:07  546210 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
14OE339  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:10  532800 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 275 Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine.
15OE347  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:12  532200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 276 Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast .
16OE338  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:15  532600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 277 Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine.
17OE357  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:17  533000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 278 Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine.
18OE351  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:20  533100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 279 Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine.
19Arupärimisele vastamine: Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
20Arupärimisele vastamine: Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest
Esitas Linnavolikogu liige Remo Holsmer. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
21Arupärimisele vastamine: Linnakorterite üürnike võlgadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
22Arupärimisele vastamine: Tallinna Vanalinnast
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
23Arupärimisele vastamine: Tallinna ajaloolistest päranditest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
24Arupärimisele vastamine: Haabersti vanaisa 2007 tiitlist
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
25Arupärimisele vastamine: Nõmme metsade olukorrast
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal, Marju Länik ja Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
 OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest) jätta päevakorra projektist välja
 OE356  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseksjätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Ahju tänava sulgemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 OE360  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest)jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Vöötradade arvust ja seisukorrastSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonabilinnapea Deniss Boroditš fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
03.12.07
Loomaaia asukaid heidutava müra kohtaLinnavolikogu liige Indrek Raudneabilinnapea Kaia Jäppinen fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
29.11.07
Linnateatri pääsmete müügil juurdehindluse rakendamise kohtaLinnavolikogu liige Lagle Parekabilinnapea Kaia Jäppinen fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
28.11.07
Wismari haigla Nõmmele kolimise kohtaLinnavolikogu liige Epp Alatalulinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
26.11.07
Pärli kohviku maja ruumide rentimisest Alexander Kofkini firmaleLinnavolikogu liige Epp Alatalulinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
28.11.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Remo Holsmer Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Tiina Mägi fail[Avalduse tekst]
Ettepanek Tallinna Linnavalitsusele
Linnavolikogu liige Tarmo Lausing Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Märt Kubo Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Jaak Vihmand Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
ME377  Tallinna põhimääruse muutminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut;
ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmineReformierakonna fraktsioon;
OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)Linnavolikogu liige Erika Salumäe;