Tallinna Linnavolikogu Keskkonnakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:18Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:19.11.07Juhataja:komisjoni esimees Larissa Škurat
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:35  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Sergei Bogovski, Mati Eliste, Valdek Mikkal, Lagle Parek, Toomas Sepp, Larissa Škurat, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Mari Jüssi, Toivo Kallas, Heino Kiik, Einar Kivimäe, Mart Kont, Rein Leipalu, Erich Moik, Rein Ratas, Tõnu Tuppits, Ain Valdmann.
Puudusid: Taavi Aas, Epp Alatalu, Maimu Berg, Deniss Boroditš, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Lennart Mängli, Ülle Rajasalu, Tatjana Vassiljeva.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei keskkonna- ja korrakaitsenõunik, Märt Ojamaa- Tallinna Transpordiameti arenguosakonna projektijuht, Liis Valk - Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra osakonna juhataja-linnaaednik, Õrne Suur- Tallinna Keskkonnaameti jurist, Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Reedik Võrno - SWECO Projekt AS projektijuht.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE363  Projekti „Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
1. asendada otsuse eelnõu lisas termin "Pargi ja sõida" terminiga "Pargi ja reisi".
2Tallinna kanaliseeriminevõtta informatsioon teadmiseks.
3OE371  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Larissa Škurat
4OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Larissa Škurat