Tallinna Linnavolikogu Tarbijakaitsekomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:22.11.07Juhataja:komisjoni esimees Tatjana Vassiljeva
Koosoleku algus:16:30Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:17:35  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Igor KravtÅ¡enko, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Aave Jürgen, Eero Kosk, Aado Luik, Aino Runge.
Puudusid: Inga Jasmine Isabel Adamson, Enn-Toivo Annuk, Pille Ilves, Nikolai Kazakov, Tarmo Kruusimäe, Jaanus Mutli, Jüri Pino, Gennadi Vihman, Hardi Volmer.
Kutsutud:  Katrin Kello - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendaminemitte toetada eelnõu.
2ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
3ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
4ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.