Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:21  
Istungi kuupäev:29.11.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:04:10  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks, Terje Vonbret. linnaametnikud: Toomas Sepp, Alo Brandt, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 39      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:04  533900 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1ME361  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:12  50000 failKohaloleku kontroll
17:13  514730 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 38 Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine.
2ME377  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:58  573831 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
3OE368  Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:51  47000 failKohaloleku kontroll
18:52  504900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 280 Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011” elluviimiseks .
4OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:57  5321200 failParandusettepanek (K. Kärner)
20:00  5320260 failKordushääletus (K. Kärner)
20:04  5329121 failParandusettepanek (Keskerakonna fraktsioon 1)
20:05  5330130 failKordushääletus (Keskerakonna fraktsioon 1)
20:07  532781 failParandusettepanek (Keskerakonna fraktsioon 2)
20:08  532790 failParandusettepanek (Keskerakonna fraktsioon 3)
20:40  492700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 281 Ülesande andmine linnavalitsusele
5ME384  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:58  524000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 39 Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele.
6OE370  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:01  44000 failKohaloleku kontroll
21:02  443800 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 282 Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile.
7OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:20  39000 failKohaloleku kontroll
21:21  413501 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 283 Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele.
8OE374  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:24  433600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 284 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine.
9OE373  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:26  463700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 285 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi .
10ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:29  464100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 40 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine.
11ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:31  474000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 41 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine.
12ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:33  484200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 42 Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine.
13OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:37  493201 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 286 Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine.
14OE356  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:46  494102 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 287 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks.
15OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:59  514420 failKandidaatide nimekirja sulgem.
22:00  5130120 failRevisjonikomisjoni esimees
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 288 Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine .
16OE363  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:18  493401 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 289 Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine .
17OE362  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:21  502801 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 290 Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas.
18OE360  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
23:08  502911 failKuni päevakorra ammendamiseni
23:54  5011220 failT. Kruusimäe - 1
23:54  5011230 failT. Kruusimäe - 2
23:55  5010230 failT. Kruusimäe - 3
23:57  5010220 failT. Kruusimäe - 4
23:57  5010220 failT. Kruusimäe - 5
23:58  508220 failT. Kruusimäe - 6
23:58  509230 failT. Kruusimäe - 7
23:59  509230 failT. Kruusimäe - 8
23:59  509220 failT. Kruusimäe - 9
00:00  5010230 failT. Kruusimäe - 10
00:01  5010230 failT. Kruusimäe - 11
00:02  509230 failT. Kruusimäe - 12
00:02  5010230 failT. Kruusimäe - 13
00:03  508210 failT. Kruusimäe - 14
00:05  5010230 failT. Kruusimäe 15 (hääletus1)
00:08  507230 failT. Kruusimäe 15 (hääletus2)
00:11  5010220 failT. Kruusimäe - 15 (hääletus3)
00:11  5010230 failT. Kruusimäe - 16
00:15  509220 failT. Kruusimäe - 17
00:16  5010230 failT. Kruusimäe - 18
00:16  5010220 failT. Kruusimäe - 19
00:17  505220 failT. Kruusimäe - 21
00:19  5010220 failT. Kruusimäe - 22
00:19  509220 failT. Kruusimäe - 23
00:20  502280 failT. Kruusimäe - 24
00:21  508210 failT. Kruusimäe - 25
00:21  507221 failT. Kruusimäe - 26
00:22  509220 failT. Kruusimäe - 27
00:23  5010220 failT. Kruusimäe - 28
00:24  507231 failT. Kruusimäe - 29
00:25  505140 failT. Kruusimäe - 30
00:27  508230 failT. Kruusimäe - 31
00:27  505211 failT. Kruusimäe - 32
00:28  508231 failT. Kruusimäe - 33
00:30  5010230 failT. Kruusimäe - 34
00:31  509230 failT. Kruusimäe - 35
00:31  508220 failT. Kruusimäe - 36
00:32  507230 failT. Kruusimäe - 37
00:33  505230 failT. Kruusimäe - 38
00:35  508210 failT. Kruusimäe - 39
00:36  508210 failT. Kruusimäe - 40
00:37  508210 failT. Kruusimäe - 41
00:40  508210 failBerg - 1
00:40  508210 failBerg - 2
00:41  508200 failBerg - 3
00:42  5010200 failBerg - 4
00:43  507200 failBerg - 5
00:43  505190 failBerg - 6
00:44  505190 failBerg - 7
00:44  504190 failBerg - 8
00:45  506190 failBerg - 9
00:45  505180 failBerg - 10
00:46  506170 failBerg - 11
00:46  506190 failBerg - 12
00:47  505190 failBerg - 13
00:47  506190 failBerg - 14
00:48  508190 failBerg - 15
00:48  508190 failBerg - 16
00:50  508210 failBerg - 17
00:51  508210 failBerg - 18
00:51  507190 failBerg - 19
00:53  507190 failBerg - 20
00:54  508210 failBerg - 21
00:55  506210 failBerg - 22
00:56  507201 failBerg - 23
00:57  508210 failBerg - 24
00:57  506213 failBerg - 25
00:58  507210 failBerg - 26
00:58  508210 failBerg - 27
00:59  5010210 failBerg - 28
01:02  507210 failBerg - 29
01:02  508230 failBerg - 30
01:03  506213 failBerg - 31
01:03  5010220 failBerg - 32
01:04  509210 failBerg - 33
01:04  508220 failBerg - 34
01:05  508190 failBerg - 35
01:05  5010210 failBerg - 36
01:06  509220 failBerg - 37
01:06  506220 failBerg - 38
01:07  509210 failBerg - 39
01:07  507200 failBerg - 40
01:08  509220 failBerg - 41
01:08  508210 failBerg - 42
01:09  509210 failBerg - 43
01:09  509210 failBerg - 44
01:12  507170 failHolsmer - 1
01:12  507210 failHolsmer - 2
01:13  509180 failHolsmer - 3
01:13  508211 failHolsmer - 4
01:14  507201 failHolsmer - 5
01:14  507191 failHolsmer - 6
01:15  507201 failHolsmer - 7
01:15  507201 failHolsmer - 8
01:16  508210 failHolsmer - 9
01:16  506202 failHolsmer - 10
01:17  507210 failHolsmer - 11
01:18  509170 failHolsmer - 12
01:18  509150 failHolsmer - 13
01:19  509160 failHolsmer - 14
01:20  503151 failHolsmer - 15
01:21  505161 fail Holsmer - 16
01:22  506141 fail Holsmer - 17
01:24  508120 fail Holsmer - 18
01:24  508140 fail Holsmer - 19
01:25  508140 fail Holsmer - 20
01:25  507140 fail Holsmer - 21
01:26  506130 fail Holsmer - 22
01:26  506131 fail Holsmer - 23
01:27  505140 fail Holsmer - 24
01:28  507150 fail Holsmer - 25
01:29  506181 fail Holsmer - 26
01:29  505160 fail Holsmer - 28
01:30  506131 fail Holsmer - 29
01:31  509170 fail Holsmer - 30
01:32  507150 fail Holsmer - 31
01:35  508170 failHolsmer - 32
01:36  506151 failHolsmer - 33
01:36  505150 failHolsmer - 34
01:37  507160 failHolsmer - 35
01:43  598180 failHolsmer - 27
01:45  598180 failUukkivi - 1
01:46  597190 failUukkivi - 2
01:46  597180 failUukkivi - 3
01:47  595190 failUukkivi - 4
01:48  599200 failUukkivi - 5
01:49  599210 failUukkivi - 6
01:49  598210 failUukkivi - 7
01:50  599200 failUukkivi - 8
01:50  599170 failUukkivi - 9
01:51  598120 failUukkivi - 10
01:52  599191 failUukkivi - 11
01:52  597182 failUukkivi - 12
01:53  597173 failUukkivi - 13
01:53  598161 failUukkivi - 14
01:54  597171 failUukkivi - 15
01:54  596171 failUukkivi - 16
01:55  597160 failUukkivi - 17
01:55  597150 failUukkivi - 18
01:56  596171 failUukkivi - 19
01:57  599150 failUukkivi - 20
01:57  599161 failUukkivi - 21
01:58  599160 failUukkivi - 22
01:58  598161 failUukkivi - 23
01:59  598160 failUukkivi - 24
01:59  598161 failUukkivi - 25
02:00  598151 failUukkivi - 26
02:00  598161 failUukkivi - 27
02:01  596161 failUukkivi - 28
02:01  598171 failUukkivi - 29
02:02  598171 failUukkivi - 30
02:03  599170 failUukkivi - 31
02:03  596170 failUukkivi - 32
02:04  597171 failUukkivi - 33
02:04  596181 failUukkivi - 34
02:05  596171 failUukkivi - 35
02:05  595173 failUukkivi - 36
02:06  597171 failUukkivi - 37
02:07  597171 failUukkivi - 38
02:07  597182 failUukkivi - 39
02:08  596172 failUukkivi - 40
02:08  599170 failUukkivi - 41
02:09  596161 failUukkivi - 42
02:09  595170 failUukkivi - 43
02:10  595172 failUukkivi - 44
02:10  598160 failUukkivi - 45
02:12  599160 failKubo - 1
02:13  598151 failKubo - 2
02:13  597160 failKubo - 3
02:14  597131 failKubo - 4
02:14  598150 failKubo - 5
02:16  599160 failKubo - 6
02:17  597181 failKubo - 7
02:17  597151 failKubo - 8
02:19  599150 failKubo - 9
02:19  599160 failKubo - 10
02:20  596162 failKubo - 11
02:22  595171 failKubo - 12
02:22  5910160 failKubo - 13
02:23  598142 failKubo - 14
02:23  597162 failKubo - 15
02:25  598150 failKubo - 16
02:25  597152 failKubo - 17
02:26  596170 failKubo - 18
02:26  599160 failKubo - 19
02:27  598160 failKubo - 20
02:27  597160 failKubo - 21
02:28  597160 failKubo - 22
02:28  594161 failKubo - 23
02:29  588160 failKubo - 24
02:30  585160 failKubo - 25
02:31  583171 failKubo - 26
02:31  584160 failKubo - 27
02:32  584150 failKubo - 28
02:32  586160 failKubo - 29
02:33  586151 failKubo - 30
02:33  585161 failKubo - 31
02:34  587150 failKubo - 32
02:35  586160 failKubo - 33
02:35  585161 failKubo - 34
02:36  585161 failKubo - 35
02:36  586161 failKubo - 36
02:37  587160 failKubo - 37
02:37  585161 failKubo - 38
02:38  587160 failKubo - 39
02:39  587170 failKubo - 40
02:40  586171 failKubo - 41
02:40  587170 failKubo - 42
02:41  582202 failKubo - 43
02:43  587150 failStelmach - 1
02:44  586150 failStelmach - 2
02:44  589150 failStelmach - 3
02:45  587140 failStelmach - 4
02:45  587151 failStelmach - 5
02:46  586131 failStelmach - 6
02:46  588160 failStelmach - 7
02:47  587150 failStelmach - 8
02:47  588130 failStelmach - 9
02:48  587150 failStelmach - 10
02:48  588130 failStelmach - 11
02:49  588130 failStelmach - 12
02:50  587170 failStelmach - 13
02:50  586161 failStelmach - 14
02:51  586151 failStelmach - 15
02:51  587160 failStelmach - 16
02:52  586170 failStelmach - 17
02:52  5810140 failStelmach - 18
02:53  589150 failStelmach - 19
02:53  588150 failStelmach - 20
02:54  585163 failStelmach - 21
02:54  5810140 failStelmach - 22
02:55  5810140 failStelmach - 23
02:55  5811140 failStelmach - 24
02:56  589150 failStelmach - 25
02:56  587171 failStelmach - 26
02:57  589150 failStelmach - 27
02:57  589150 failStelmach - 28
02:58  587151 failStelmach - 29
02:58  588150 failStelmach - 30
02:59  587161 failStelmach - 31
02:59  586171 failStelmach - 32
03:00  587160 failStelmach - 33
03:00  5810160 failStelmach - 34
03:01  586170 failStelmach - 35
03:02  588140 failStelmach - 36
03:04  589160 failStelmach - 37
03:04  589140 failStelmach - 38
03:05  587140 failStelmach - 39
03:05  588130 failStelmach - 40
03:06  587140 failStelmach - 41
03:06  588110 failStelmach - 42
03:07  588122 failStelmach - 43
03:07  586151 failStelmach - 44
03:13  578140 failRajasalu - 1
03:14  579140 failRajasalu - 2
03:14  579140 failRajasalu - 3
03:15  579160 failRajasalu - 4
03:15  578170 failRajasalu - 5
03:16  576172 failRajasalu - 6
03:16  567171 failRajasalu - 7
03:17  569170 failRajasalu - 8
03:17  568170 failRajasalu - 9
03:18  567170 failRajasalu - 10
03:18  569160 failRajasalu - 11
03:19  567170 failRajasalu - 12
03:19  568170 failRajasalu - 13
03:20  566171 failRajasalu - 14
03:20  568170 failRajasalu - 15
03:21  567170 failRajasalu - 16
03:21  566150 failRajasalu - 17
03:22  568170 failRajasalu - 18
03:22  568170 failRajasalu - 19
03:23  565172 failRajasalu - 20
03:23  568160 failRajasalu - 21
03:24  567160 failRajasalu - 22
03:24  567170 failRajasalu - 23
03:25  568170 failRajasalu - 24
03:25  567170 failRajasalu - 25
03:26  567170 failRajasalu - 26
03:26  568170 failRajasalu - 27
03:27  567170 failRajasalu - 28
03:28  567153 failRajasalu - 29
03:28  568160 failRajasalu - 30
03:29  567171 failRajasalu - 31
03:29  568170 failRajasalu - 32
03:30  567180 failRajasalu - 33
03:31  568160 failRajasalu - 35
03:31  567170 failRajasalu - 36
03:32  567170 failRajasalu - 37
03:32  566171 failRajasalu - 38
03:33  567170 failRajasalu - 39
03:33  567180 failRajasalu - 40
03:34  567170 failRajasalu - 41
03:36  568170 failRaudne - 1
03:36  566180 failRaudne - 2
03:37  568170 failRaudne - 3
03:37  567161 failRaudne - 4
03:38  563170 failRaudne - 5
03:38  567161 failRaudne - 6
03:39  566161 failRaudne - 7
03:39  554160 failRaudne - 8
03:40  558140 failRaudne - 9
03:40  555150 failRaudne - 10
03:41  556150 failRaudne - 11
03:41  556160 failRaudne - 12
03:42  556161 failRaudne - 13
03:42  558140 failRaudne - 14
03:43  559160 failRaudne - 15
03:43  5510170 failRaudne - 16
03:43  556170 failRaudne - 17
03:44  558170 failRaudne - 18
03:45  557190 failRaudne - 19
03:46  557170 failRaudne - 20
03:46  555175 failRaudne - 21
03:47  557173 failRaudne - 22
03:47  558160 failRaudne - 23
03:48  558150 failRaudne - 25
03:50  559170 failRaudne - 26
03:50  558171 failRaudne - 27
03:51  559170 failRaudne - 28
03:52  555172 failRaudne - 29
03:52  559171 failRaudne - 30
03:53  5510170 failRaudne - 31
03:53  559180 failRaudne - 32
03:54  557170 failRaudne - 33
03:54  5510170 failRaudne - 34
03:55  5510170 failRaudne - 35
03:55  5610170 failRaudne - 36
03:56  568150 failRaudne - 37
03:57  569160 failRaudne - 38
03:59  565200 failRaudne - 39
04:02  5617100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 291 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele.
19OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
04:09  589151 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
20Arupärimisele vastamine: Eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
21Arupärimisele vastamine: Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
22Arupärimisele vastamine: Kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
23Arupärimisele vastamine: Nõmmel asuvate parkide valgustamisest
Esitas Linnavolikogu liige Marju Länik. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
24Arupärimisele vastamine: Tallinna linna kanaliseerimisest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti AjaloomuuseumistSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonabilinnapea Jaanus Mutli fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11.12.07
Meditsiinipersonali kohtaLinnavolikogu liige Andres Ellamaaabilinnapea Merike Martinson fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12.12.07
Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabrusesLinnavolikogu liige Tarmo Kruusimäelinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.12.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Märt Sults Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Tiina Mägi Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Michel Zdankevitch fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Oleg Rebane Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Jaak Vihmand Suuline avaldus
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta;
OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
ME405  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõudedIsamaaliidu fraktsioon;
OE406  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta)Linnavolikogu liige Peeter Mardna; Linnavolikogu liige Matti Tarum; Linnavolikogu liige Tatjana Vassiljeva; Linnavolikogu liige Andres Ellamaa; Linnavolikogu liige Mark Levin; Linnavolikogu liige Helge Hallika;