Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:20  
Koosoleku kuupäev:22.11.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Margarita Tšernogorova, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Katrin Viks, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME361  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
2ME377  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
3OE368  Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
4OE370  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšilevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
5OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
6OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarelevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
7OE373  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
8OE374  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
9OE356  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
10OE363  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
11OE362  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
12OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest) võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
13OE360  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest)võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
14OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Nõmmel asuvate parkide valgustamisest
Esitas Linnavolikogu liige Marju Länik. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Tallinna linna kanaliseerimisest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
3ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
4ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
5ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
6OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
7ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
8OE367  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algataminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
9OE369  Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
10OE371  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
11OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
12ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
13OE378  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastastmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
14OE379  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
15OE380  Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
16ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
17ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja ?kanalisatsiooniga liitumisel” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
18ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
19ME384  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadelevõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Ilutulestike korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel
Esitas Linnavolikogu liige Valdek Mikkal. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Loomaaia asukaid heidutava müra kohta
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Linnateatri pääsmete müügil juurdehindluse rakendamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Lagle Parek. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Pärli kohviku maja ruumide rentimisest Alexander Kofkini firmale
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti