Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:19Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:26.11.07Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Kairi Kärner, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, teised komisjoni liikmed Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas Sepp, Marju Toom.
Puudusid: Robert Kalm, Tiina Kitsing, Urmas Reinsalu, Gennadi Vihman.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektijuht; Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personalidirektor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME377  Tallinna põhimääruse muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
1. Muuta §10 lg 9¹ viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt:" Laualippude valmistamise, hoidmise ja saajate üle peab arvestust Tallinna Linnavolikogu Kantselei ". 2. Jätta välja §12² lg 2 esimesest lausest sõna "tombakust". Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. detsember.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova
2OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaareletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Larissa Škurat
3ME384  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadeletoetada eelnõu esitatud kujul.