Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:24Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:27.11.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:35  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Ksenija Kostina, Igor Kravtšenko, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Toivo Moorast, Priit Põld, Tõnis Rüütel, Tiit Siimon, Toivo Susi.
Puudusid: Jelena Armas, Tõnis Bittman, Indrek Jakobson, Marju Länik, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Siim Roode, Kaido Saveljev, Richard Sikk.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor, Arvo Käärd - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna juhataja, Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Janne Teder - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnamajanduse Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand
2ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
3ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
4ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
5OE370  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšiletoetada eelnõu esitatud kujul.
6OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaareletoetada eelnõu esitatud kujul.
7OE373  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
8OE374  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Arvo Uukkivi
9Pärnu mnt 126 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi kooskõlastaminekooskõlastada detailplaneeringu eskiis.