Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:21Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:26.11.07Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:35  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Jüri Trumm, Rain Veetõusme, Eha Võrk.
Puudusid: Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Jaak Juske, Edgar Savisaar, Arvo Uukkivi.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse personalidirektor, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitseteenistuse direktor, Märt Ojamaa - Tallinna Transpordiameti arenguosakonna projektijuht, Janne Teder - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Reedik Võrno - SWECO Projekt AS projektijuht.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE363  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine

Lisadokumendid: 
failEttekanne rahanduskomisjonis 26.11.2007
toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
2OE370  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss BoroditÅ¡iletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
3OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaareletoetada eelnõu esitatud kujul.
4OE373  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi toetada eelnõu esitatud kujul.
5ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach
6ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach
7ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach
8ME384  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadeletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Kubo