Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:25Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:04.12.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Igor Kravtšenko, Marju Länik, Vjatšeslav Prussakov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Toivo Moorast, Priit Põld, Tiit Siimon, Toivo Susi.
Puudusid: Jelena Armas, Tõnis Bittman, Mati Eliste, Indrek Jakobson, Ksenija Kostina, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Richard Sikk, Jaak Vihmand.
Kutsutud:  Kersti Kalvet – Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde – Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Marju Sepp – Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja, Tõnis Veinberg – Tallinna Ettevõtlusameti reklaamimaksu osakonna juhataja, Vello Ervin – Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja, Mart Repnau – Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja, Riina Käsper – Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist, Risto Aasmaa – Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna vanemspetsialist, Reio Vesiallik – Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko
3ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
4ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
5ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
6ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
7OE397  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Arvo Uukkivi
8ME398  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Vjatšeslav Prussakov