Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:21  
Koosoleku kuupäev:06.12.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
2OE407  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
3OE408  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
4ME377  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
5ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
6ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
7ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
8ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnadvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
9ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10ME389  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
11ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
12OE367  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algataminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
13ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
15ME400  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
16ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
17ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
18ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
19ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
20OE397  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
21ME398  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
22OE412  Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendaminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
23OE369  Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
24OE371  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
25OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustaminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
26OE380  Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
27OE388  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
28OE386  Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
29OE385  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
30OE399  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti ning teha linnavalitsusele ettepanek kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
3ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
4ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
5OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
6OE378  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastastmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
7OE379  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
8OE387  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Kase 54 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Kase tn 54-1) võõrandamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel võtta eelnõu linnavolikogu menetlusest tagasi.
9OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
11ME405  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõudedmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
12OE406  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
13OE409  Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14OE413  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
15OE414  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
16ME415  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
17OE416  Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
18OE417  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6) võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Ilutulestike korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel
Esitas Linnavolikogu liige Valdek Mikkal. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti