Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:22Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:10.12.07Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:22:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaarel-Mati Halla, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme, Eha Võrk.
Puudusid: Remo Holsmer, Märt Kubo, Edgar Savisaar, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra -Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Marju Sepp - Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja, Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse personalidirektor, Tiiu Hurt - Tallinna Linnakantselei personali- ja avaliku teenistuse osakonna juhataja, Indrek Raudne - Tallinna Linnavolikogu liige, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Mart Repnau - Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja, Ülle Rajasalu - Tallinna Linnavolikogu liige, Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti maa hinna osakonna juhataja, Talvo Rüütelmaa - Tallinna Transpordiameti jurist, Mart Moosus - Tallinna Transpordiameti peaökonomist, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarvelõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 13.12.2007 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul peale eelarve eelnõu esimese lugemise lõppu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
2ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach
3ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
4ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum
5ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
6ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach
7ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutminemitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
8ME389  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
9ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
10ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnadtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp
11ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum
12ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
13OE412  Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp
14OE388  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
15OE413  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
16OE414  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov