Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:2  
Istungi kuupäev:07.02.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:21:10  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, Andres Öpik, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Marika Plooman, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Marii Viks. linnaametnikud: Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg ja Alo Brandt
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 41      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:04  474100 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

Lisadokumendid: 
failÕiguskord Tallinnas
2OE23  Revisjonikomisjoni liikme valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:22  543402 failKandidaatide nimekirja sulgem.
17:26  54000 fail
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 20 Revisjonikomisjoni liikme valimine.
3ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:48  5414300 failParandusettepanek
17:49  543201 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 3 Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine.
4ME11  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:10  564100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 4 Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele .
5OE12  Tallinna vapimärgi andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:18  5719270 failParandusettepanek
18:18  574402 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 21 Tallinna vapimärgi andmine.
6OE13  Tallinna teenetemärgi andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:32  5715260 failParandusettepanek (Saare)
18:33  5719260 failParandusettepanek (Oomer)
18:34  5721260 failParandusettepanek (Nigesen)
18:35  5720240 failParandusettepanek (Pertelson)
18:36  5717280 failParandusettepanek (Ingerainen)
18:36  573208 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 22 Tallinna teenetemärgi andmine.
7ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:47  573702 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 5 Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine.
8OE418  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:29  582421 failParandusettepanek
19:31  5813190 failParandusettepanek (Sults)
19:34  582312 failParandusettepanek (Vihmand)
19:36  5825120 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 23 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele.
9OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:53  5816220 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
10OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:26  5626100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 24 Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine .
11OE20  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:29  563000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 25 Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük.
12OE10  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:41  562900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 26 Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord .
13OE18  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:47  562711 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 27 Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine.
14OE24  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:49  562600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 28 Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine.
15OE9  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:51  552700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 29 Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine.
16OE19  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:53  552500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 30 Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine .
17Arupärimisele vastamine: Jäätmete liigiti kogumise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
18Arupärimisele vastamine: Enn Põldroosi vaip-eesriidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
 OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Tallinna teenetemärkide jagamise kohtaReformierakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14.02.08
Linna propagandasaadetestSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20.02.08
Parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakusLinnavolikogu liige Andres Ellamaaabilinnapea Deniss Boroditš fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
21.02.08
Puuetega isikute püsihoolduse kohtaLinnavolikogu liige Andres Ellamaaabilinnapea Merike Martinson fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20.02.08
Linda kuju lagunenud juurdepääsuteede ja Hirvepargi lõhutud mälestustahvli kohtaLinnavolikogu liige Tarmo Kruusimäelinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
18.02.08
Tallinna kunstikogu kohtaReformierakonna fraktsioonabilinnapea Kaia Jäppinen fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20.02.08
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Tiina Mägi Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Tõnis Bittman Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Tarmo Lausing Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud