Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:2  
Koosoleku kuupäev:31.01.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE23  Revisjonikomisjoni liikme valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
2ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
3ME11  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
4OE13  Tallinna teenetemärgi andminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
5OE12  Tallinna vapimärgi andminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
6ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
7OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
8OE418  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks)võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
9OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
10OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
11OE20  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
12OE10  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
13OE18  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
14OE24  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
15OE9  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andminevõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
16OE19  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Jäätmete liigiti kogumise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
20Arupärimisele vastamine. Enn Põldroosi vaip-eesriidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
21Ülevaade õiguskorrast Tallinnasvõtta linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
2ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
3OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
4OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
5OE14  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
6OE15  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastalmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
7OE16  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastastmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
8OE17  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
9ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirimitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
10OE22  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Linna avalike suhete kuludest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Hasartmängudest Jaan Poska majas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Linna kanaliseerimisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Linna prügimajandusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Kalev Spordi telesaadete kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Paju tänav 7 lammutamisest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Hinnatõusu kompenseerimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Jüri Pino. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Tallinnas tegutsevate bordellide kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti