Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:2Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:04.02.08Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Märt Sults, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme.
Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Märt Kubo, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Matti Tarum, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Eha Võrk.
Kutsutud:  Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Hele Põld - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist-õigusnõunik, Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE10  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
3OE20  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov