Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:2Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:04.02.08Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:18:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Kairi Kärner, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas Sepp, Marju Toom.
Puudusid: Robert Kalm, Urmas Reinsalu.
Kutsutud:  Anne-Mari Vunder - Tallinna Linnakantselei üldosakonna juhataja; Triinu Seppam - Keskraamatukogu arengudirektor; Kaie Holm - Keskraamatukogu direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 13      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova
2ME11  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Svetlana Kozlova
3ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiritoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Täiendada §4 lg1 teist lauset sõnadega:"ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses".