Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:3  
Istungi kuupäev:21.02.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:19:25  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, Andres Öpik, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, linnapea Edgar Savisaar, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Mari Uusneem, Marii Viks, Terje Vonbret. linnaametnikud: Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg, Aave Jürgen ja Reio Vesiallik
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 37      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:03  403700 failPäevakorra kinnitamine

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
16:02:37  16:02:47  Arvo Uukkivi  Sõnavõtt  00:00:10  
16:02:51  16:03:03  Igor Kravtšenko  Sõnavõtt  00:00:12  
16:07:22  16:11:16  Arvo Uukkivi  Kõne  00:03:54  
16:11:30  16:15:41  Michel Zdankevitch  Kõne  00:04:11  
16:15:53  16:21:00  Nikolai Stelmach  Kõne  00:05:07  
16:21:40  16:25:35  Andres Öpik  Kõne  00:03:55  
16:25:47  16:27:15  Robert Kalm  Kõne  00:01:28  
16:27:30  16:32:44  Märt Kubo  Kõne  00:05:14  
16:32:52  16:37:09  Marju Länik  Kõne  00:04:17  
16:37:14  16:40:28  Lagle Parek  Kõne  00:03:14  
16:40:32  16:44:47  Tarmo Kruusimäe  Kõne  00:04:15  
16:46:06  16:50:44  Gennadi Vihman  Kõne  00:04:38  
16:51:56  16:57:39  Jaak Vihmand  Kõne  00:05:43  

#PäevakorrapunktOtsus
1OE32  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:01  534601 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 31 Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine.
2OE35  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:02  534700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 32 Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine.
3ME31  Välisprojektides osalemise kord
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:05  535000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 6 Välisprojektides osalemise kord.
4OE22  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:12  50000 failKohaloleku kontroll
17:13  524902 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
17:08:27  17:11:04  Tarmo Kruusimäe  Kõne  00:02:37  
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 33 Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine.
5ME29  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:19  49000 failKohaloleku kontroll
17:20  494900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 7 Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine.
6ME36  Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:27  545100 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
17:23:12  17:23:27  Märt Kubo  Küsimus  00:00:15  
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 8 Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused.
7ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:34  544500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.
8OE33  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:56  552701 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
17:53:18  17:53:42  Tiit Sinissaar  Küsimus  00:00:24  
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 34 Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks .
9OE26  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:00  553300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 35 Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas.
10OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (raudteeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:22  543400 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:03:17  18:03:35  Tiit Sinissaar  Küsimus  00:00:18  
18:05:03  18:09:23  Tiit Sinissaar  Kõne  00:04:20  
18:09:33  18:14:01  Mati Eliste  Kõne  00:04:28  
18:14:18  18:16:16  Gennadi Vihman  Sõnavõtt  00:01:58  
18:16:17  18:17:19  Jaak Vihmand  Sõnavõtt  00:01:02  
18:17:21  18:19:09  Tarmo Kruusimäe  Sõnavõtt  00:01:48  
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 36 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks.
11OE14  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:28  5422250 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:26:12  18:26:48  Liisa-Ly Pakosta  Küsimus  00:00:36  
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
12OE17  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:40  544900 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:33:43  18:36:26  Toomas Vitsut  Sõnavõtt  00:02:43  
18:37:39  18:37:41  Nikolai Stelmach  Sõnavõtt  00:00:02  
18:38:25  18:38:44  Nikolai Stelmach  Sõnavõtt  00:00:19  
18:39:04  18:39:24  Nikolai Stelmach  Sõnavõtt  00:00:20  
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 37 Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.
13OE15  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:45  543501 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 38 Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal.
14OE16  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:54  542000 failEelnõu lõpphääletus

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:51:24  18:51:47  Matti Tarum  Küsimus  00:00:23  
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 39 Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast.
15Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
18:55:30  18:56:53  Nikolai Stelmach  Küsimus  00:01:23  
18:57:06  18:58:11  Tarmo Kruusimäe  Küsimus  00:01:05  
18:58:26  18:58:31  Nikolai Stelmach  Küsimus  00:00:05  
18:58:33  18:59:20  Tarmo Kruusimäe  Küsimus  00:00:47  
arupärimine sai vastuse
16Arupärimisele vastamine: Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Jüri Pino. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:00:05  19:01:03  Tarmo Kruusimäe  Küsimus  00:00:58  
arupärimine sai vastuse
17Arupärimisele vastamine: Tallinnas tegutsevate bordellide kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:01:52  19:03:33  Tarmo Kruusimäe  Küsimus  00:01:41  
19:04:39  19:06:20  Nikolai Stelmach  Küsimus  00:01:41  
19:08:54  19:10:58  Tarmo Kruusimäe  Küsimus  00:02:04  
19:13:58  19:14:23  Märt Kubo  Küsimus  00:00:25  
19:14:36  19:15:56  Nikolai Stelmach  Küsimus  00:01:20  
arupärimine sai vastuse
18Arupärimisele vastamine: Linna avalike suhete kuludest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:16:54  19:18:35  Maimu Berg  Küsimus  00:01:41  
arupärimine sai vastuse
19Arupärimisele vastamine: Hasartmängudest Jaan Poska majas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:20:11  19:20:15  Arvo Uukkivi  Küsimus  00:00:04  
arupärimine sai vastuse
20Arupärimisele vastamine: Linna kanaliseerimisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:20:42  19:21:38  Arvo Uukkivi  Küsimus  00:00:56  
19:21:42  19:22:32  Arvo Uukkivi  Küsimus  00:00:50  
arupärimine sai vastuse
21Arupärimisele vastamine: Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]

Kõned/sõnavõtud/küsimused:
AlgusLõppNimiLiikKestus
19:24:58  19:25:16  Andres Ellamaa  Küsimus  00:00:18  
arupärimine sai vastuse
 OE27  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasjätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Linna prügimajandusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Hinnatõusu kompenseerimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Kips-KalevipojastReformierakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
19.03.08
Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisestSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.03.08
Linna lepingust Kalev Sport telekanaligaSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
07.03.08
Ühisteenuste poolt isetegevuslike parklate pidamise kohtaLinnavolikogu liige Nikolai Stelmachabilinnapea Jaanus Mutli fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
06.03.08
Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohtaLinnavolikogu liige Andres Öpiklinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.03.08
Keskerakondlase Richard Siku seotuse kohta lõbumajandusegaReformierakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
03.03.08
Liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamiselLinnavolikogu liige Lagle Parekabilinnapea Merike Martinson fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
06.03.08
Reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnasLinnavolikogu liige Lagle Parekabilinnapea Deniss Boroditš fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.03.08
Keskerakonda kuuluva Sulev Reiljani nimetamisest Paljassaare Sotsiaalmaja direktoriksLinnavolikogu liige Tarmo Kruusimäelinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.03.08
Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehelLinnavolikogu liige Tarmo Kruusimäelinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
07.03.08
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Michel Zdankevitch fail[Avalduse tekst]
Avaldus (ühistranspordist) (Postipoisis kiri nr F1-11.2/200)
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo fail[Avalduse tekst]
Üleskutse linnavolikogu liikmetele (Vabadussõja võidumonumendi püstitamise heaks annetamine)
Linnavolikogu liige Marju Länik fail[Avalduse tekst]
Avaldus (Arne Oit - 80) (kiri Postipoisis nr F1-11.2/205))
Linnavolikogu liige Gennadi Vihman fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Jaak Vihmand fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE42  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)Linnavolikogu liige Gennadi Vihman;