Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:3  
Koosoleku kuupäev:14.02.08Juhataja:linnavolikogu aseesimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Juri Poljakov, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Tarmo Lausing, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Marii Viks, Terje Vonbret.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE32  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
2OE35  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
3ME31  Välisprojektides osalemise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
4OE22  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
5ME29  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
6ME36  Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alusedvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
7ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirivõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
8OE33  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
9OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
10OE14  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
11OE15  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastalvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Linna prügimajandusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
3OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
4OE16  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastastvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
5OE17  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
6ME25  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamiselmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
7OE26  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
8OE27  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
9OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
10OE30  Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
11OE34  Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Linna avalike suhete kuludest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Hasartmängudest Jaan Poska majas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Linna kanaliseerimisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Kalev Spordi telesaadete kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Paju tänav 7 lammutamisest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Hinnatõusu kompenseerimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Jüri Pino. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Tallinnas tegutsevate bordellide kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Tallinna teenetemärkide jagamise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Linna propagandasaadetest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Puuetega isikute püsihoolduse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Linda kuju lagunenud juurdepääsuteede ja Hirvepargi lõhutud mälestustahvli kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Tallinna kunstikogu kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti