Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:3Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:18.02.08Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Hele Põld, Marju Toom.
Puudusid: Robert Kalm, Kairi Kärner, Jaanus Mutli, Urmas Reinsalu, Toomas Sepp, Larissa Škurat.
Kutsutud:  Toomas Palm - Tallinna Haridusameti peaspetsialist; Katrin Savomägi - Tallinna Linnakantselei osakonna juhataja; Kairi Tooming - Tallinna Haridusameti jurist; Sergei Bogovski - Tallinna Linnavolikogu liige .
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME29  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutminetoetada eelnõu koos Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni poolt esitatud ettepanekutega
2ME31  Välisprojektides osalemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE33  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks toetada eelnõu esitatud kujul.
4OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.