Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:4  
Koosoleku kuupäev:28.02.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:10  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE39  Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
2ME43  Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
3ME44  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
4ME25  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamiselvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
5OE37  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
6OE34  Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
7OE47  Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
8OE46  Aegna sadama akvatooriumi piiride kooskõlastaminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
9OE27  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
10OE38  Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
11OE45  Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
12OE40  Tallinnas Kauba tn 20-1 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
13OE41  Tallinnas F.J.Wiedemanni tn 2B elamus nr 2 asuvate korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
14OE30  Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
3OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
4OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
5OE42  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
6OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Kalev Spordi telesaadete kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Paju tänav 7 lammutamisest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Tallinna teenetemärkide jagamise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Linna propagandasaadetest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Puuetega isikute püsihoolduse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Linda kuju lagunenud juurdepääsuteede ja Hirvepargi lõhutud mälestustahvli kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Tallinna kunstikogu kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Kips-Kalevipojast
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Linna lepingust Kalev Sport telekanaliga
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Ühisteenuste poolt isetegevuslike parklate pidamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Öpik. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Keskerakondlase Richard Siku seotuse kohta lõbumajandusega
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel
Esitas Linnavolikogu liige Lagle Parek. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnas
Esitas Linnavolikogu liige Lagle Parek. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Keskerakonda kuuluva Sulev Reiljani nimetamisest Paljassaare Sotsiaalmaja direktoriks
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti