Tallinna Linnavolikogu Lastekaitsekomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:4Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:11.03.08Juhataja:komisjoni aseesimees Kaja Laanmäe
Koosoleku algus:16:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:16:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Kaja Laanmäe, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Larissa Škurat, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Erki Korp, Aare Kruuser, Estelle Laane, Merike Martinson, Reet Rääk, Tiit Terik, Aivo Toomistu.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Kairi Kärner, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Leena Masing, Erika Salumäe, Märt Sults, Ene Tomberg.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal-ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Jaanus Martinov - Tallinna aselinnapea nõunik; Anti Sirkel - Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja; Marika Kallas - Tallinna Haridusameti alushariduse osakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE49  Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.