Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:5Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:14.04.08Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:18:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Elmar Sepp, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Ahto Pahk, Hele Põld, Marju Toom.
Puudusid: Robert Kalm, Kairi Kärner, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Gennadi Vihman.
Kutsutud:  Remo Holsmer - Tallinna Linnavolikogu liige; Nikolai Stelmach - Tallinna Linnavolikogu liige; Tõnis Veinberg - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti teenistuse juhataja; Riin Alatalu - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti osakonna juhataja; Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti osakonna juhataja - Helena Koorts - Tallinna Maa-ameti jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME63  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutminemitte toetada eelnõu.
2ME70  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
3ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära)toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova
4ME74  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
1. Täiendada § 1 uue punktiga 1 ja sõnastada see järgmiselt: " Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes ja e-kaubanduse korras ettevõtjale kuuluvate kaupluste ja toitlustusettevõtete kaudu alates kella 20:00-st kuni kella 08:00-ni." 2. Muuta § 2 ja sõnastada see järgmiselt: " Määruse paragrahvi 1 punkt 1 jõustub 15. mail 2008. ja punkt 2 jõustub 1. septembril 2008."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova
5ME76  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 "Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
6OE71  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Svetlana Kozlova
7ME85  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsuseletoetada eelnõu esitatud kujul.