Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:7Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:14.04.08Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:15  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Jaak Juske, Rain Veetõusme, Eha Võrk.
Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Edgar Savisaar, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Riin Alatalu - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME63  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutminemitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
2ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära)toetada eelnõu esitatud kujul.
3ME76  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 "Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.