Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:8Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:23.04.08Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:17:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Helge Hallika, Katrin Karisma-Krumm, Svetlana Kozlova, Tarmo Kruusimäe, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Marju Länik, Matti Martinson, Lagle Parek, Märt Sults, Natalia Vaino, Ruslana Veber, teised komisjoni liikmed Lauri Leesi.
Puudusid: Sergei Ivanov, Kaia Jäppinen, Toivo Moorast, Tiina Mägi, Juri Poljakov, Linnar Priimägi, Margit Tamm, Gennadi Vihman.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik, Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Väino Olev - Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistuse infotehnoloogia direktor, Kai Kotka - Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse juhtivspetsialist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 14      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE87  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. Jätta välja preambulist viide KOKS-i § 22 lg 1 p 7.
2. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 13 ja lisada vastutavaks töötlejaks Maa-amet.
3. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 29 ja lisada vastutavaks töötlejaks Transpordiamet.
4. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 32 ja lisada vastutavaks töötlejaks Transpordiamet.