Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:7Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:21.05.08Juhataja:komisjoni aseesimees Gennadi Vihman
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Georgi Batarin, Mati Eliste, Mark Levin, Valdek Mikkal, Larissa Novožilova, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Raivo Allev, Arvo Haug, Vahur Keldrima, Madis Martinson, Merike Martinson, Eerika Rahuoja, Raivo Salumäe.
Puudusid: Andres Ellamaa, Helge Hallika, Uno Kiplok, Andres Kork, Linnu-Lydia Mae, Peeter Mardna, Ene Tomberg, Natalia Vaino, Viktor Vassiljev, Tatjana Vassiljeva.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Priit Pärtelpoeg - Elamumajandusameti juhataja asetäitja; Aini Härm - Tallinna Linnakantselei Arenguteenistuse Arengukava osakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 15      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE108  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale.toetada eelnõu esitatud kujul.
2OE115  Tallinna teine elamuehitusprogrammtoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.