Tallinna Linnavolikogu Keskkonnakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:9Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:19.05.08Juhataja:komisjoni esimees Larissa Škurat
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:17:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Maimu Berg, Sergei Bogovski, Mati Eliste, Katrin Karisma-Krumm, Ülle Rajasalu, Larissa Škurat, Jaak Vihmand, Andres Öpik, teised komisjoni liikmed Mari Jüssi, Toivo Kallas, Einar Kivimäe, Mart Kont, Rein Leipalu, Rein Ratas.
Puudusid: Taavi Aas, Deniss Boroditš, Nikolai Kazakov, Heino Kiik, Valdek Mikkal, Erich Moik, Lagle Parek, Toomas Sepp, Tõnu Tuppits, Andres Udal, Ain Valdmann, Tatjana Vassiljeva.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnanõunik, Madis Kõrvits - Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja, Aini Härm - Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna juhataja, Mark Sepp - Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna peaspetsialist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 7      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta) lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.