Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:9  
Koosoleku kuupäev:22.05.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:12:00Protokollija:osakonna juhataja Marii Viks
Koosoleku lõpp:12:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Igor Kravtšenko, Juri Poljakov, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Sirje Kõrgesaar, Rita Makarova, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Ester Šank.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
2OE130  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
3ME110  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
4OE97  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastalvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
5OE87  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
6OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
7OE91  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsuselevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
8OE108  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale.võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
9OE107  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutaminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
10OE112  Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas"võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
11OE113  Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
12OE116  Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
13OE98  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
14OE93  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
15OE115  Tallinna teine elamuehitusprogrammvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
16OE103  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
17OE104  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
18OE111  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük"võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
19OE92  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28avõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
20OE99  Maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
21OE114  Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
22OE118  Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
23OE119  Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
24OE120  Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
25OE121  Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
26OE122  Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandaminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
27OE131  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
28OE106  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
29OE105  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
30OE109  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
4OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
5OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
6OE90  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
7OE123  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
8OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
9OE125  Ülesande andmine linnavalitsusele (linnaelanikele valveapteegi müügisaali sisenemise võimaldamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
10ME126  Tallinna põhimääruse muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
11OE127  Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
12OE128  Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
13OE132  Tallinna linna valimiskomisjoni moodustaminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
14OE133  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasalemitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
15ME134  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Parkimistasust Pirital
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas
Esitas Linnavolikogu liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Veespordiharrastajaid teavitava ohumärgi paigaldamisest Pirita jõe kaldale
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
Arupärimisele on kirjaliku vastamise taotlus.
7Arupärimisele vastamine. Tallinna õhu saastatuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Helge Hallika. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Tallinna 2007. aasta investeerimistegevuse eelarve täitmise kohta
Esitas Isamaaliidu fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
Arupärimisele on kirjaliku vastamise taotlus.