Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:9Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:26.05.08Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:20:55  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Remo Holsmer, Märt Kubo, Toomas Sepp, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaarel-Mati Halla, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Eha Võrk.
Puudusid: Leonid Mihhailov, Edgar Savisaar, Elmar Sepp, Nikolai Stelmach, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Rain Veetõusme.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Raivo Allev - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna juhataja, Mart Moosus - Tallinna Transpordiameti vanemökonomist, Katrin Kendra - Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Mati Vijar - Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna peaspetsialist, Raul Keba - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja, Mark Sepp - Tallinna Linnakantselei arengukavade osakonna peaspetsialist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE91  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsuseletoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. Täiendada otsuse eelnõu lisa paragrahvi 1 uue punktiga 2 järgmises sõnastuses: "2) § 4 lõiget 1¹ muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: "(1¹) Paragrahvi 1 lõigetes 2-4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale arvuga 0,79.“."
2. Täiendada otsuse eelnõu lisa paragrahvi 1 uue punktiga 3 järgmises sõnastuses: "3) § 5 lõiget 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: "1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 12,3% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;“."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum
2OE108  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale.toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Remo Holsmer
3ME110  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp
4OE111  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük"toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
5OE115  Tallinna teine elamuehitusprogrammtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
6OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Kubo
7ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarvelõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 16.06.2008 kell 12:00.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp
8OE130  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp
9OE131  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotleminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
10OE133  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasaletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum