Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10  
Koosoleku kuupäev:05.06.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:osakonna juhataja Marii Viks
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Ester Kägo, Marek Leemets, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Terje Vonbret.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1Ülevaade Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevusestjätta linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projektist välja
2ME126  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
3ME149  Tallinna Linnavolikogu 31.detsembri 2007 määruse nr 44 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
4OE115  Tallinna teine elamuehitusprogramm (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
5OE125  Ülesande andmine linnavalitsusele (linnaelanikele valveapteegi müügisaali sisenemise võimaldamise kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
6OE139  Tondi tn 55a kinnistut koormava ning Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavaid kinnistuid Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 koormama jääva hoonestusõiguse jagamine, hoonestusõiguste tingimuste muutmine ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu koormamine servituutidegavõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
7OE137  Tallinnas J. Köleri tn 20-5 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
8OE138  Tallinnas Angerja tn 14 asuva kinnistu müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
9OE146  Haljas tee, Pähkli tn, Künnapuu tn ja Urva tn vahelises kvartalis asuvate kinnistute otsustuskorras müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
10OE148  Tallinnas Pärnu mnt 340-6 asuva mitteeluruumi korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
11OE142  Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks vajalike maaüksuste Järvevana tee T10, T11, T12, T13, T14, T15 ja Filtri tee T2, T3, T4, T5, T6 munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
12OE147  Eesti Vabariigi omandis olevate Juhkentali tn 58 ja Filtri tee 12 kinnistute mõtteliste osade tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine, kinnistute kaasomandi kasutamise korra ja kinnistutele valitseja määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13OE140  Munitsipaaleluruumi Akadeemia tee 34 korter 46 üürile andminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
14OE141  Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/3 korter 229, Meeliku tn 24/5 korter 329 ja Meeliku tn 24/5 korter 353võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
15OE128  Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
16OE136  Munitsipaaleluruumide üürile andmine (Astangu tn 64 korter 23, Mahtra tn 23 korter 39, Paldiski mnt 227 korter 73 ja Õismäe tee 98 korter 6)võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
17OE135  Eluruumi üürile andmine aadressil Meeliku tn 24/4 korter 225võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Tallinna õhu saastatuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Helge Hallika. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
4OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
5OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
6OE90  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
7OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
8OE123  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
9OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
10ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
11OE143  Ülesande andmine linnavalitsusele (nädalavahetusel pärast kella 24 linna põhisuundadesse kulgeva ühistranspordi kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
12OE144  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13OE145  Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
14ME150  Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
15OE151  Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
16OE152  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsuse nr 104 „Viru väljaku detailplaneeringu I-etapi kehtestamine Kesklinna linnaosas” osaline kehtetuks tunnistaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
17OE153  Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
18OE154  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
19OE155  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Parkimistasust Pirital
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas
Esitas Linnavolikogu liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Rohelise Pealinna tiitli kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Kaherattaliste liikurite (segway) soetamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Kasutult seisva dirižaabli (aerostaadi) kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tiit Sinissaar. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
Arupärimisele on kirjaliku vastamise taotlus.