Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12  
Koosoleku kuupäev:14.08.08Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Igor KravtÅ¡enko, Juri Poljakov, linnavolikogu kantselei ametnikud Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Marii Viks.
linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes Tiina Kitsing
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME193  Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
2OE154  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
3OE155  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
4OE191  Koidu tn 97 / Virmalise tn 27, Liivalaia tn 23, Järveotsa tee 31, Õismäe tee 50 asuvatele kinnistutele hoonestusõiguse tingimuste määramine, hoonestajaga üürilepingute ja hoonestusõiguste võlaõiguslike müügilepingute sõlmimine ja Tallinna Linnavalitsusele volituste andminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
5OE160  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruannevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
6OE161  Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006-2007võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
7OE162  Eelarveliste vahendite kasutamine Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastastvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
8OE183  Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2003 otsuse nr 319 "Betooni tn 24 kinnistu müük” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
9OE189  Tallinnas Salme tn 40A asuva kinnistu müük võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
10OE194  Nunne tn 2/Lai tn 2/Pikk tn 1 asuva kinnistu ja Pikk tn 3 asuvate korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
11OE188  Eluruumi üürile andmine aadressil Meeliku tn 24/4 korter 277võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
12OE186  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas ja Põhja- Tallinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
4OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
5OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
6OE90  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
7OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
8OE143  Ülesande andmine linnavalitsusele (nädalavahetusel pärast kella 24 linna põhisuundadesse kulgeva ühistranspordi kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
9OE144  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
10OE181  Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
11OE182  Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (Maleva tn 18)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
12OE184  Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS-i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 lõpetamise kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Rainer Vakralevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
13OE185  Tallinna vanalinna arengukava kinnitaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
14ME187  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kehtestatud Reklaamimaks Tallinnas ja reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni vormi muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
15OE190  Magasini tn 29 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
16ME192  Sporditegevuse toetamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Parkimistasust Pirital
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas
Esitas Linnavolikogu liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Tallinna õhu saastatuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Helge Hallika. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Rohelise Pealinna tiitli kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Kaherattaliste liikurite (segway) soetamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Linna põlispuudest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Õhu reostamisest Süda tn piirkonnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Liikluse olukorrast Pirita linnaosa läbival ainukesel põhimagistraalil ja selle ümberkorralduste hädavajalikkuse kohta
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Lennujaamast kesklinna kulgeva eraldi bussiliini kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Stroomi metsa kaitsmisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Muusikakoolide uue õppehoone rajamiseks sõlmitud kokkuleppe eiramise kohta
Esitas Isamaaliidu fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti