Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:13.08.08Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:05  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Tarmo Kruusimäe, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Tiina Mägi, Lagle Parek, Juri Poljakov, Natalia Vaino, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Lauri Leesi, Toivo Moorast.
Linnavolikogu kantselei ametnikud: Rita Makarova, Tiia Selberg.
Puudusid: Paul Alekand, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Helge Hallika, Kaia Jäppinen, Svetlana Kozlova, Marju Länik, Matti Martinson, Linnar Priimägi, Märt Sults, Margit Tamm.
Kutsutud:  Michel Zdankevitch – Tallinna Linnavolikogu liige, Anti Sirkel - Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja, Anu Kivilo - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE191  Koidu tn 97 / Virmalise tn 27, Liivalaia tn 23, Järveotsa tee 31, Õismäe tee 50 asuvatele kinnistutele hoonestusõiguse tingimuste määramine, hoonestajaga üürilepingute ja hoonestusõiguste võlaõiguslike müügilepingute sõlmimine ja Tallinna Linnavalitsusele volituste andminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Täiendada otsuse eelnõu punkti 3 lisades rekonstrueeritavate koolide loetellu Tallinna Ranniku Gümnaasium.
2OE154  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE155  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
 OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)jätta päevakorra projektist välja.