Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:27.08.08Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:25  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Helge Hallika, Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Marju Länik, Tiina Mägi, Juri Poljakov, Märt Sults, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Lauri Leesi, Toivo Moorast.
Linnavolikogu kantselei ametnikud: Anne Parksepp, Tiia Selberg.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Kaia Jäppinen, Svetlana Kozlova, Tarmo Kruusimäe, Matti Martinson, Lagle Parek, Linnar Priimägi, Margit Tamm, Natalia Vaino.
Kutsutud:  Jaak Juske - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nõunik-abi, Aini Härm - Tallinna Linnakantselei arengukavade osakonna juhataja, Mark Sepp - Tallinna Linnakantselei arengukavade osakonna peaspetsialist, Allan Alaküla - Tallinna Linnakantselei Tallinna esindaja Euroopa Liidus-esinduse juht.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
2OE199  Tallinna Televisiooni kontseptsiooni heakskiitmine ja kontseptsiooni elluviimise kava kinnitaminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. Lugeda otsuse eelnõu lisa 1 punktis 3.2 toodud mõiste "Temaatilised saated" uueks alapunktiks 3.3 ja muuta vastavalt alapunktide numeratsiooni.
2. Lisada alapunkti 3.3 peale teemat "Liiklus" kaks uut teemat alljärgnevas sõnastuses: " Keskkond, heakord ja planeeringud. Koostöös linna ametiasutustega." "Avalik kord. Koostöös Munitsipaalpolitsei Ameti, turvaettevõtete ja politseiga."
3OE185  Tallinna vanalinna arengukava kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.