Tallinna Linnavolikogu eestseisuse erakorraline koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:2  
Koosoleku kuupäev:29.01.2014Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:10  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Andrei Birov, Toivo Tootsen, Toomas Vitsut, linnavolikogu kantselei teenistujad Erkki-Alo Kirde, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Lennart Mängli, Inga Müür, Anne Parksepp, Hele Põld, Ester Ĺ ank, Vesse Vesiaid, Marii Viks.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE20  Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
2OE22  Linnavarakomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
3OE23  Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
4OE10  Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustesvõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
5OE11  Paldiski mnt 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
6OE12  Mardi tn 9 ja Mardi tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
7OE282  Eelnõu "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nõuda Tallinna linnale kuuluval maal asuvate parklate operaatoritelt invaliididele tasuta parkimiseks mõeldud parkimiskohti" menetlusest väljaarvaminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Puuetega inimeste probleemide käsitlemise teemal
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Külli Urb. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Tallinna lasteaedadest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE240  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele maksta õpetajate palgaks kogu riigilt saadav sihtotstarbeline rahamitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
2OE13  Tallinna linna seisukoht kuue valla ühise ettepaneku kohta maakonnaplaneeringus Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
3OE14  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
4OE15  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Harku raba Tallinna territooriumil tervikuna kohaliku kaitse alla võtmise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
5OE16  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele moodustada komisjon Härjapea jõe linnaruumis tähistamisega seotud küsimuste lahendamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
6OE17  Köie tn 11-5 korteriomandi müükmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
7OE18  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele maksta erakoolidele välja Haridusseadusega ette nähtud Tallinna linnas elavate laste tegevuskuludmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
8OE19  Veerenni tn 51 ja Varre tn 3 kinnistute detailplaneeringu alal kinnisasja aadressi ja sihtotstarbe määramine ning Varre tänava kinnisasja pindala ja piiride muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
9OE21  Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Kesknoorte lõbureisidest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Tallinna Linnahallist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Tallinna munitsipaalpoest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. 2014. aasta linnaeelarve teemal
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Anto Liivat. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Lapsehoiu pilootprojektist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Ligipääsuprobleemidest Tallinna Puuetega Inimeste Keskusele
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Rohelise pealinna tiitlile kandideerimisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Yoko Alender. Vastab abilinnapea Arvo Sarapuu
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Tallinna Väikeloomade Krematooriumi kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tiina Toomet. Vastab abilinnapea Arvo Sarapuu
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Linnaosade arengukavad ja 2014. aasta linnaeelarve
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Puude rüüstamisest MTÜ "Lüüra" hallataval territooriumil
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Koolide hoolekogude moodustamise korrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Barbi-Jenny Pilvre-Storgard. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosas Lehiku tee 17 ja 19 väljastatud raieloast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Barbi-Jenny Pilvre-Storgard. Vastab abilinnapea Arvo Sarapuu
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava kohta
Esitas Linnavolikogu liige Märt Sults. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Tallinna haiglate kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Avo Üprus. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Rahuliku kooselamise programmi kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Sõle spordikompleksist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Nõmme turu parkimiskorraldusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Külli Urb. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Linnahallist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Põhja-Tallinnas kehtivast liikluskorraldusest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Yoko Alender. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti
20Arupärimisele vastamine. Loomade hoiupaiga kohta Tallinnas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Riina Solman. Vastab abilinnapea Arvo Sarapuu
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.02.2014 istungi päevakorra projekti