Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13  
Koosoleku kuupäev:11.09.2014Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:10  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Toivo Tootsen, Toomas Vitsut, linnavolikogu kantselei teenistujad Triin Abiline, Erkki-Alo Kirde, Olesja Levikina, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Inga Müür, Anne Parksepp, Hele Põld, Ester Šank, Vesse Vesiaid, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME185  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
2ME184  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 7 "Tallinna linnale kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes ja koolides toitlustamise teenuse osutamise kord" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
3OE187  Audiitori määramine Tallinna linna 2014.‑2016. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
4OE178  SA Tallinna Vene Lütseumile eraldatud Tallinna linnaeelarveliste vahendite kasutamise kontrollvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
5OE179  Õismäe tee 74-65 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
6OE180  Järveotsa tee 2-118/119 korteriomandi mõttelise osa müükvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
7OE175  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
8OE176  Maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
9OE181  Herne tn 12-10 ja Herne tn 12-14 korteriomandite otsustuskorras müükvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
10OE182  Veerenni tn 27-7 ja Veerenni tn 27-8 korteriomandite otsustuskorras müükvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
11OE115  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele sulgeda ajaleht Stolitsavõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Tallinna Nõmme Noortemajas toimuv
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Tallinna tänavavalgustuse väljalülitamine
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Hiiu tänava remondist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
15Töörühma raport ja ettepanek riigigümnaasiumi Collegium Estonicum asutamiseks Tallinnasse vastavalt Tallinna avalik-õiguslike ülikoolide ettepanekutele
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE15  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Harku raba Tallinna territooriumil tervikuna kohaliku kaitse alla võtmise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
2OE55  Kaasava eelarve rakendamine Tallinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
3OE113  Ülesande andmine linnavalitsusele Nõmme endine hooldushaigla (Lõuna tn 50) ümber ehitada ja lasteaiana kasutusse võttamitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
4OE127  Ideekonkursi "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart" korraldamine ja ülesande andmine linnavalitsuselemitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
5OE155  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele ehitusekspertiisi läbiviimiseks kõikides Tallinna munitsipaallasteaedades mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
6OE171  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna linna 2014. aasta eelarve muutmine eesmärgiga leida lisavahendeid Tallinna tänavavalgustuse finantseerimiseks)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
7ME173  Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
8OE177  Kõikide linnaosade reservfondidest 2013. aastal tehtud eraldiste sihtotstarbelise kasutamise ja linna õigusaktidele vastavuse kontrollmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
9ME183  Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärusvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
10OE186  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nõuda Tallinna linnale kuuluval maal asuvate parklate operaatoritelt invaliididele tasuta parkimiseks mõeldud parkimiskohtimitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
11OE188  Püssirohu tn 6 kinnistu müükvõtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
12OE189  Mustamäe Sotsiaalkeskuse nimetuse muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Erareisi kuludest ja jopest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Martin Kukk. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Kultuurikatla rahastuse kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Madis Kübar. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Endisest Õismäe Humanitaargümnaasiumi hoonest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna kohtuvõitlustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Keelekümblusest Tallinna lasteaedades
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Tallinna lasteaedade ohutusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Ajalehest Stolitsa
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivi Eenmaa. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Eurorahade kasutamisest olulistel infrastruktuuri objektidel
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Linna ametites toimuvate koondamiste kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Raua ja Kreutzwaldi tn ristis oleva haljasala kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kalev Vapper. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Tallinna reklaamide ja istutatavate puude kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Eerik-Niiles Kross. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Kalasadama detailplaneering
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Tallinna linnapea kriminaalasjadest ja linna rahast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Lähtekäskkirjade salastamisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Linnapea vastamisest volinike küsimustele
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Mere puiesteele Viru ringi juurde planeeritud foorisüsteemide paigaldamise kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Yoko Alender. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Heakorrast Tallinnas
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivi Eenmaa. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Tallinna Televisiooni vaadatavus
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Abilinnapea käitumisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
20Arupärimisele vastamine. Tänavate remondist Pelgulinnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Stroomi metsa läbimurre
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Tallinna vanalinnas paiknevad turvakaamerad
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Vadim Belobrovtsev. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Tallinna linna arengukavadest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
24Arupärimisele vastamine. Tallinna tudengitele pakutavatest praktikakohtadest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maris Sild. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
25Arupärimisele vastamine. Kalaranna tänava rajamise kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Riina Solman. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
26Arupärimisele vastamine. Tallinna maal asuvates parklates toimuvate tehingute kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti
27Arupärimisele vastamine. Linnapea jäädvustamisest kunsti
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.09.2014 istungi päevakorra projekti