Tallinna Linnavolikogu Linnavarakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:19.11.2014Juhataja:komisjoni esimees Leonid Mihhailov
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Anne Parksepp
Koosoleku lõpp:17:43  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Vladimir Afanasjev, Juri Danilov, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Hanno Matto, Leonid Mihhailov, Deniss Presnetsov, Aleksandr Zdankevitš, Eduard Toman, teised komisjoni liikmed Sofja Derjugina, Maria Jufereva, Riho Nüüd, Reet Trei, Madis Verro, Aavo Vään.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp, Anne Parksepp.
Puudusid: Andres Loo, Kaupo Nõlvak, Vladimir Rusnak, Ago Talalaev, Eha Võrk.
Kutsutud: Alo  Brandt, Kertu Kuiv  Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelvalve osakonna jurist, Priit Pärtelpoeg  Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE237  Punane tn 48a hoones asuvate äriruumide kasutusse andmine Lasnamäe Linnaosa Valitsuseletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Eduard Toman
2OE226  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määraminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
3OE238  Eesti Vabariigi omandis olevast Vesivärava tn 44B kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnisasjadele valitseja määraminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
4OE239  Eesti Vabariigi omandis oleva Värvi tn 6 kinnisasja tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnisasjale valitseja määraminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
5OE230  Eha tn 12 ehitise otsustuskorras võõrandaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
6OE231  Tallinna linna omandis oleva Astangu tänav T1 kinnisasja ja sellega piirneva Kotermaa tn 4 kinnisasja pindalade ja piiride muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
7OE232  Saue vallas Vatsla külas asuva Pilli kinnistu võõrandaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
8OE233  Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alal kinnisasjade liitmine, kinnisasja aadressi ja sihtotstarbe määramine ning Ehitajate tee T7 kinnisasja pindala ja piiride muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko