Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:3Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:16.02.2015Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Igor Kravtšenko, Leonid Mihhailov, Vladimir Panov, Õnne Pillak, Anton Stalnuhhin, Märt Sults, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Karli Lambot, Raivo Salumäe.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp.
Puudusid: Taavi Aas, Juri Danilov, Remo Holsmer, Toivo Jürgenson, Madis Kübar, Anto Liivat, Edgar Savisaar.
Kutsutud: Jüri Lump  Tallinna Kesklinna vanema asetäitja, Mark Sepp  Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse linnakassa osakonna linnakassa juhtivspetsialist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME29  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta määruse eelnõu § 1 täiendades linnavolikogu töökorra § 15 lõike 3 teise lõigu esimest lauset tekstiga "vähendada linna eelarves kavandatud likviidsusreservi" ja lisada lause lõppu tekst "kui ei tehta muudatust ka vastavates tuludes".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
2ME35  Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiatoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
3OE31  Vene tn 14 hoone üürile andmine Sihtasutusele THEATRUMtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov