Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:1Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:11.03.2015Juhataja:komisjoni esimees Elmar-Johannes Truu
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Rita Makarova
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Sergei Bogovski, Jüri Ennet, Elle Kull, Larissa NovoĹžilova, Niina Sõtnik, Heidy Tamme, Elmar-Johannes Truu, Külli Urb, teised komisjoni liikmed Vahur Keldrima, Piret Kruuser, Mark Levin, Peeter Mardna, Merike Martinson.
Puudusid: Olga Barabaner, Aleksander Laane, Maret Maripuu, Tiit Meren, Eero Merilind, Riina Solman, Toivo Tootsen.
Kutsutud: Maarja  Seppel  Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti teenuste ja toetuste sektori vanemspetsialist.
Külalised:  Tiia Selberg linnavolikogu jurist, Triin Abiline SDE fraktsiooni nõunik-abi, Uku Torjus sotsiaal- ja tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE38  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (invakomisjoni põhimääruse muutmise algatamine)mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar-Johannes Truu
2Sotsiaalteenused eakateleEttekanne võeti teadmiseks.
3RahvaradaEttepanek võeti teadmiseks.