Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:4Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:16.03.2015Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:20  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Juri Danilov, Igor Kravtšenko, Madis Kübar, Leonid Mihhailov, Vladimir Panov, Õnne Pillak, Märt Sults, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, Toomas Vitsut, .
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp.
Puudusid: Taavi Aas, Remo Holsmer, Toivo Jürgenson, Karli Lambot, Anto Liivat, Raivo Salumäe, Edgar Savisaar, Anton Stalnuhhin.
Kutsutud: Tanel Keres  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja, Tiit Laiksoo  Tallinna Transpordiameti piletisüsteemi sektori piletisüsteemi juhtivspetsialist, Priit Pärtelpoeg  Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja.
Külalised:  Vesse Vesiaid Tallinna Linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nõunik-abi
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME40  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
2OE39  Tasuta sõiduõiguse andminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. Muuta otsuse eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Eesti Kergejõustikuliit 2. detsembri 2014 taotlusest ja Mittetulundusühingu SPORDIKLUBI HC TALLAS 21. jaanuari 2015 taotlusest, Mittetulundusühingu MaxiSport 25. veebruari 2015 taotlusest, Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus 12. märtsi 2015 taotlusest ja seoses Tallinnas 25.-26. märtsil 2015 toimuvate Linnade ja Valdade Päevadega".
2. Jätta otsuse eelnõust välja punktid 1 ja 2 ning lugeda punktid 3-6 punktideks 1-4 ja punktid 7-8 punktideks 11-12.
3. Muuta otsuse eelnõu ja lisada uued punktid 5-10 järgmises sõnastuses: "5. Anda Mittetulundusühingu MaxiSport korraldataval rahvusvahelisel noorte korvpalliturniiril Tallinn Nord Cup 2015 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 9.-12. aprill 2015. 6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Mittetulundusühingu MaxiSport poolt väljastatud Tallinn Nord Cup 2015 logoga käepael. 7. Anda Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus korraldataval 2015 Tallinn Open - XXVII Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlusel ja sellele järgneval maadluslaagris osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 25. märts kuni 5. aprill 2015. 8. Punktis 7 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus poolt väljastatud võistluse osavõtjakaart. 9. Anda Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu poolt korraldatavatel XI Linnade ja Valdade Päevadel osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 25.-26. märts 2015. 10. Punktis 9 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt väljastatav rinnakaart.".
4. Muuta otsuse eelnõu punkti 11 ja sõnastada see järgmiselt: "Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Mittetulundusühingule Eesti Kergejõustikuliit, Mittetulundusühingule SPORDIKLUBI HC TALLAS, Mittetulundusühingule MaxiSport, Mittetulundusühingule Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Linnade Liidule ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
3OE47  Tondiraba tn 3-33 korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
4OE50  Tallinna linna ning Helgi Davõdova ja Ivan Davydovi vahel 4. detsembril 2014 sõlmitud lepingu muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
 OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest)jätta päevakorra projektist välja.