Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:7Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:25.05.2015Juhataja:komisjoni esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:18:15  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Juri Danilov, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Ants Leemets, Anto Liivat, Leonid Mihhailov, Vladimir Panov, Õnne Pillak, Anton Stalnuhhin, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Karli Lambot, Raivo Salumäe.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp, Marek Leemets, Triin Verro, Vesse Vesiaid.
Puudusid: Toivo Jürgenson, Madis Kübar, Dmitri Pavlov, Edgar Savisaar.
Kutsutud: Katrin Kendra  Tallinna Linnakantselei, linna finantsdirektor, Tiit Laiksoo  Tallinna Transpordiameti piletisüsteemi sektori piletisüsteemi juhtivspetsialist, Priit Pärtelpoeg  Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja.
Külalised:  Jekaterina Fedkina linnapea abi, Marju Sepp Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhataja
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 14      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME113  Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarvelõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 05.06.2015 kell 12.00.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toivo Tootsen
2OE112  Tasuta sõiduõiguse andminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rostislav Troškov
3OE111  Kirsi tn 3 // 5-5/71 korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
4OE114  Punane tn 33-26 korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
5OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest)arutada eelnõu rahanduskomisjonis ja linnavolikogu istungil kahel lugemisel ning lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu esimesele lugemisele linnavolikogu istungil.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Anto Liivat
 OE74  Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 80 ja 26. augusti 2010 otsuse nr 174 kehtetuks tunnistamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsuselejätta päevakorra projektist välja.