Tallinna Linnavolikogu eestseisuse erakorraline koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10  
Koosoleku kuupäev:05.06.2015Juhataja:linnavolikogu esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:10:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:10:30  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Kalev Kallo, Andres Kollist, Kaja Laanmäe, Lauri Laats, Elmar-Johannes Truu, linnavolikogu kantselei teenistujad Riina Altpere, Inna Fjodorova, Erkki-Alo Kirde, Getter Martins, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Larissa Škurat, Liis Tappo-Treial, Triin Verro, Marii Viks.
linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja Tiina Kitsing
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE118  Linnavarakomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
2OE119  Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
3ME113  Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti II lugemisele
4OE121  Tallinna linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
5ME120  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016‑2019võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
6OE123  Tulundusühistus Eesti Ühistupank osalemise otsustaminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
7ME122  Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
8OE153  Tallinna Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
9ME152  Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 21 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
10ME125  Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsuselevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11ME142  Tallinna Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
12ME109  Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
13OE115  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
14OE141  Volituse andmine Tallinna elanike tehtud sõitude hüvitamise lepingu sõlmimiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
15OE116  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 101 kehtestatud "Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Rannamõisa tee 27 kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
16OE128  Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud "Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Viru tn 20 kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
17OE129  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1997 otsuse nr 213 punktiga 1 kehtestatud "Kinnistu Kõnnu 30 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Roostiku tn 39 ja Roostiku tn 41 kinnistute osasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
18OE130  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 192 kehtestatud "Lodjapuu tee 50a kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lodjapuu tee 52 // Lodumetsa tee 41 kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
19OE131  Tallinna Linnavalitsuse 9. jaanuari 2008 korraldusega nr 14-k kehtestatud "Liiva tn 32 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
20OE139  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 1996 otsusega nr 57 kehtestatud "Merivälja tee, Ranniku tee, Mähe põik ja Mähe tee vahelise kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Pärniku tee 2 kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
21OE140  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 163 kehtestatud "Kadaka tee 56a, 56b, 60 ja Ehitajate tee 102, 104, 106, 108, 110c, 112 maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kadaka tee 60 kinnistu (krundi positsioon 5) osasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
22OE110  Tiskre tee 11b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
23OE132  Õitse tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
24OE134  Tehnika tn 15a ja 15b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
25OE135  Humala tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtestamine Humala tn 3 kinnistu osas Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
26OE136  Kaare tn 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
27OE137  Pärnu mnt 44 // Tõnismägi 11a kinnistu ja Pärnu mnt 46 // Tõnismägi 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
28OE138  Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
29OE148  Maakri tn 28 ja 30 kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 2, 3 ja 5 osas Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
30OE133  Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
31OE149  Järveotsa tee 14a, 16a ja 16b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
32OE143  Tallinna linna omandis oleva Reha tänav T3 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 35b kinnisasja pindalade ja piiride muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
33OE145  Tallinna linnale kuuluva osa pärandvara ühisusest võõrandamine (Olga Kaljo ja Tiit Pilviku pärimisasjad)võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
34OE150  Pöörise tn 2 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
35OE124  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
36OE126  Maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
37OE111  Kirsi tn 3 // 5-5/71 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
38OE127  Vene tn 10 // 10a-9 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
39OE114  Punane tn 33-26 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
40OE144  Suur-Ameerika tn 14 kinnistu müükvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
41OE108  Kesklinna Valitsuse poolt alkoholi tarbimist lubavate märkide paigaldamise ja nende maksumuse kontrollvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
42OE100  Programmi "Tallinn - vaba interneti linn" algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsuselevõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
43OE101  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele "Teenekate linnaedendajate tunnustamine"võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
44OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest) (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti I lugemisele
45OE186  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nõuda Tallinna linnale kuuluval maal asuvate parklate operaatoritelt invaliididele tasuta parkimiseks mõeldud parkimiskohtivõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
46ME113  Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve (III lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti III lugemisele
47Arupärimisele vastamine. Erivajadustega inimeste juurdepääsust
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Maret Maripuu. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
48Arupärimisele vastamine. Lasnamäe linnaosa päevadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
49Arupärimisele vastamine. Transpordiameti töötajate kohustuslikust osalemisest filmivõtetel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
50Arupärimisele vastamine. Kesklinna mereäärse ala arendamise probleemidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
51Arupärimisele vastamine. Erakoolide rahastamisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
52Arupärimisele vastamine. Tallinna koolide sportimisvõimalustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Maret Maripuu. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
53Arupärimisele vastamine. Tondiraba Jäähalli tegevuse asjus
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE8  Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
2OE72  Ülesande andmine linnavalitsusele (Tallinna Naiste Kriisikodu)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
3OE73  Ülesande andmine linnavalitsusele kutsuda kokku ümarlaud Tallinna loomade hoiupaiga olukorra arutamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
4OE74  Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 80 ja 26. augusti 2010 otsuse nr 174 kehtetuks tunnistamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsuselemitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
5OE88  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Marie Underi sünnikodu tähistamisest infotahvliga) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
6ME104  Tallinna linna finantshalduse korralduse alusedmitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
7OE146  Põhja-Tallinna Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2014. aastalmitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
8OE147  Tallinna linna maal asuvate eraparklaid haldavate ettevõtetega 2014. aastal sõlmitud lepingute kontrollmitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
9OE151  Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekeele kohtavõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Endisest Õismäe Humanitaargümnaasiumi hoonest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Tallinna kohtuvõitlustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Tallinna lasteaedade ohutusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Eurorahade kasutamisest olulistel infrastruktuuri objektidel
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Lapsehoiuteenusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Koolilõunast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Joomist lubavate märkide paigaldamisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Linnahalli plaanidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Linnahalli investorist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Tänavavalgustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Tallinna koostööst Venemaaga
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Tallinna haiglate liitmise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Kristiine linnaosa ühistranspordi ühenduvusest teiste linnaosadega
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa asumisisestest teedest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Ilutulestikust Tallinna linnas
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. MäSu galeriist Põhja-Tallinnas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Huvialakoolidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Löökaukudest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Teiste omavalitsuste toetamisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
20Arupärimisele vastamine. Lasnamäe linnaosavalitsuse korraldatav turismireis Riiga
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Kiltsi rahvamaja põranda ehitus
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Bussireklaamide tasust
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Riina Solman. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Tasuta kasutusse antud linnavarast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
24Arupärimisele vastamine. Kaubamärk "Stolitza" eksponeerimisest Tallinna Ühistranspordi AS-i opereeritaval veeremil
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
25Arupärimisele vastamine. Linnaosade reservfondide raha kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
26Arupärimisele vastamine. Rongiliiklusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
27Arupärimisele vastamine. Toompea kalmistu tähistamisest linnaruumis
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
28Arupärimisele vastamine. Pistise võtmise eest süüdi mõistetud Ivo Parbuse osalemisest Tallinna linnavalitsuse üritustel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
29Arupärimisele vastamine. Tondiraba jäähallis toimunud üritusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
30Arupärimisele vastamine. Tallinna Kopli 88 majast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
31Arupärimisele vastamine. Tallinna Kesklinnas asuvast üürikorterist
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
32Arupärimisele vastamine. Tallinna Kalaranna arendusest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
33Arupärimisele vastamine. Koolilõuna toetuse sihtotstarbeliste vahendite kasutamise kohta
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
34Arupärimisele vastamine. Tallinna Naiste Kriisikodu toetamise kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Riina Solman. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
35Arupärimisele vastamine. Tallinna Televisiooni korraldatava Jaan Poska kontserttuuri kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Riina Solman. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
36Arupärimisele vastamine. Kalevi staadioni rekonstrueerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
37Arupärimisele vastamine. Kalda bussipeatusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
38Arupärimisele vastamine. Teehooldusest Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
39Arupärimisele vastamine. Võimalikust reoveekatastroofist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
40Arupärimisele vastamine. Tallinna Politseiaia pargist
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kalev Vapper. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
41Arupärimisele vastamine. Õhukvaliteedist Tallinnas
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
42Arupärimisele vastamine. Välikäimlatest Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
43Arupärimisele vastamine. Veebikaamerad Tallinnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Abdul Hamid Turay. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
44Arupärimisele vastamine. Merimetsa terviseradadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
45Arupärimisele vastamine. Linna haldushoonete invasõbralikuks muutmise kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Jaak Ahelik. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti