Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:5Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:07.10.2015Juhataja:komisjoni esimees Elmar-Johannes Truu
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Anne Parksepp
Koosoleku lõpp:16:20  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Jaak Ahelik, Sergei Bogovski, Jüri Ennet, Larissa NovoĹžilova, Heidy Tamme, Elmar-Johannes Truu, teised komisjoni liikmed Vahur Keldrima, Piret Kruuser, Aleksander Laane, Mark Levin, Peeter Mardna, Merike Martinson, Eero Merilind.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Anne Parksepp, Tiia Selberg, Triin Verro.
Puudusid: Olga Barabaner, Elle Kull, Maret Maripuu, Tiit Meren, Niina Sõtnik, Toivo Tootsen, Külli Urb.
Kutsutud: Tarmo Kurves  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande ja tervise osakonna teenuste ja toetuste sektori juhtivspetsialist.
Külalised:  Jaanus Martinov
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 13      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE178  Halduslepingu lõpetaminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Lisada punkti 1 peale sõna „Lõpetada“ sõnad „alates 1. jaanuarist 2016“.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar-Johannes Truu
2Eriarstiabi järjekorrad ja nende vähendamise võimalusedvõtta informatsioon teadmiseks.