Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:11Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:06.10.2015Juhataja:komisjoni esimees Andrei Birov
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Aleksander Bessedin, Andrei Birov, Nikolai Korb, Natalia Malleus, Kaupo Nõlvak, Enno Tamm, teised komisjoni liikmed Janek Kapper, Jaanus Mutli, Igor SedaĊĦev.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp.
Puudusid: Taavi Aas, Henrik Aavik, Anneli Entson, Jaak Juske, Siim Kabrits, Valeri Kislitsõn, Lauri Laats, Endrik Mänd, Vladimir Panov, Olev-Andres Tinn, Arvo Uukkivi.
Kutsutud: Tiit Eenmaa  Tallinna Transpordiameti jurist.
Külalised:  Tiit Siimon Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME180  Tallinna taksoveonõudedtoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta määruse eelnõu § 6 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: "(1) Määruse § 2 punkt 7 jõustub 1. mail 2016. Enne 1. maid 2016 välja antud sõidukikaardid kehtivad nendes märgitud tähtajani ka juhul, kui sõiduki heitenorm ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 7 sätestatud Euro 5 standardile.".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Enno Tamm