Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:16  
Koosoleku kuupäev:05.11.2015Juhataja:linnavolikogu esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Andrei Birov, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Lauri Laats, Toivo Tootsen, Elmar-Johannes Truu, linnavolikogu kantselei teenistujad Karin Benksohn, Inna Fjodorova, Kersti Kalvet-Sepp, Erkki-Alo Kirde, Marek Leemets, Inga Müür, Anne Parksepp, Hele Põld, Liis Tappo-Treial, Triin Verro, Vesse Vesiaid, Marii Viks.
linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes Priit Lello
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME182  Tallinna linna 2015. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti II lugemisele
2ME185  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 "Teede ja tänavate sulgemise maks" muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti II lugemisele
3OE206  Tallinna Haigla rajamise kava esitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
4OE202  Osalemine EL-i Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Nutikad loomaaiad. Rahvusvaheline teenustepakett loovaks õppimiseks Kesk-Läänemere regiooni loomaaedades" (SmartZoos), nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajalevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
5OE194  Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud "Õismäe keskosa detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
6OE195  Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusega nr 844-k kehtestatud "Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu" kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
7OE210  Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kuhja tn 4, Kuhja tn 2, Kahlu tn 3, Rangu tn 11, Rangu tn 11a, Rangu tn 13, Rangu tn 13a, Rangu tn 15 ja Rangu tn 15a kinnistute osasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
8OE208  Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
9OE209  Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtestamine Põhja-Tallinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
10ME201  Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
11OE214  Õismäe tee 113a-17 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
12OE215  Sõpruse pst 4-19 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
13OE216  Pärnu mnt 133-15 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
14OE217  Mahtra tn 36 // 38‑54, hoone 1 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
15OE218  M. Härma tn 1-34 korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
16OE203  Tina tn 3-6 korteriomandi otsustuskorras müükvõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
17OE213  Tallinna linna omandis olevate Endla tänav T2 ja Luise tänav T2 kinnisasjade ja nendega piirnevate Koidu tn 50 ja Koidu tn 52 kinnisasjade pindalade ja piiride muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
18OE211  Maa munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavale maale otsustuskorras hoonestusõiguse seadminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
19OE212  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ning munitsipaalomandisse taotletavatele maadele otsustuskorras hoonestusõiguste seadminevõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
20OE186  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nõuda Tallinna linnale kuuluval maal asuvate parklate operaatoritelt invaliididele tasuta parkimiseks mõeldud parkimiskohtivõtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
21ME182  Tallinna linna 2015. aasta teine lisaeelarve (III lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti III lugemisele
22Arupärimisele vastamine. Tallinna linnameedia kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Jalgrattateedest Tallinnas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
24Arupärimisele vastamine. Tallinna taksoturust
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Avo Üprus. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
25Arupärimisele vastamine. Munitsipaalpolitsei osalus linnapea Edgar Savisaare julgeoleku tagamisel Ida-Tallinna Keskhaiglas viibimise perioodil
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest) (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
2OE88  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Marie Underi sünnikodu tähistamisest infotahvliga) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
3ME173  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
4ME183  Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
5OE184  Tallinna Linnavalitsuse kaubamärkide Stolitsa, Pealinn ja Raepress kasutamise lõpetaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
6OE187  Pikk tn 41 keldri- ja pööninguruumidest tulevikus moodustatavatest reaalosadest Tallinna linnale kuuluva 3095/10795 mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine ning lepingute sõlmimiseks volituse andminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
7ME200  Tallinna Linnavolikogu 23.veebruari 2006 määruse nr 9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
8OE204  Sihtasutuse Tallinna Televisioon eelarve täitmise järelkontroll 2014. aastalmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
9OE205  Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll aastatel 2013–2014mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
10OE207  Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
11OE219  Liivalaia tn 40-181 korteriomandi ja Järveotsa tee 2-118/119 korteriomandi 533/1068 mõttelise osa müükmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
12ME220  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
13ME221  Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus mitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
14ME222  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" ja 17. juuni 2010 määruse nr 33 "Reklaami või teabe eksponeerimiseks pinna kasutusse andmise kord" muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Tallinna kohtuvõitlustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Tänavavalgustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Tallinna koostööst Venemaaga
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna haiglate liitmise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Kristiine linnaosa ühistranspordi ühenduvusest teiste linnaosadega
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa asumisisestest teedest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Ilutulestikust Tallinna linnas
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. MäSu galeriist Põhja-Tallinnas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Huvialakoolidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Teiste omavalitsuste toetamisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Tondiraba jäähallis toimunud üritusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Tallinna Kalaranna arendusest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Kalevi staadioni rekonstrueerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Võimalikust reoveekatastroofist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Merimetsa terviseradadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Sompa tee renoveerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Tallinna Poska tänava esindushoone kasutamisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu Fraktsiooni esimees Madis Kübar. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Tallinna haiglate liitmise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Haabersti ja Russalka ristmikest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
20Arupärimisele vastamine. Tallinna Rahumäe Põhikooli vabade ametikohtade avaliku konkursi korraldamisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Nõmme sanatooriumi pargialast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Tallinna linnameedia töötajate palkadest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Tallinna Spordikooli kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Jaak Uudmäe. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
24Arupärimisele vastamine. Trammiliikluse arendamisest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
25Arupärimisele vastamine. Kopli 88 maja kohta
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti