Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:16.11.2015Juhataja:komisjoni esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:20:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Ants Leemets, Anto Liivat, Leonid Mihhailov, Dmitri Pavlov, Anton Stalnuhhin, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Tarmo Prikk.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp, Triin Verro.
Puudusid: Juri Danilov, Toivo Jürgenson, Madis Kübar, Karli Lambot, Vladimir Panov, Õnne Pillak, Edgar Savisaar.
Kutsutud: Tiit Eenmaa  Tallinna Transpordiameti jurist, Vello Ervin  Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja, Katrin Kendra  Tallinna Linnakantselei, linna finantsdirektor, Tanel Keres  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja, Riina Koit  Tallinna Ettevõtlusameti kohalike maksude osakonna juhataja , Marko Ool  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja, Priit Pärtelpoeg  Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja.
Külalised:  Kaialiisa Koolberg Tallinna Ettevõtlusameti jurist, Hanno Matto Tallinna Linnavolikogu liige, Ruth Pärn Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME225  Tallinna linna 2016. aasta eelarvelõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu esimesele lugemisele linnavolikogu istungil.
Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 04.12.2015 kell 12.00.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toivo Tootsen
2ME220  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Irina Antonjuk
3ME222  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" ja 17. juuni 2010 määruse nr 33 "Reklaami või teabe eksponeerimiseks pinna kasutusse andmise kord" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
4ME226  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 "Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rostislav Troškov
5ME221  Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Anton Stalnuhhin
6OE227  Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse nime muutmine ja Sihtasutuse Tuleviku Tallinn põhikirja kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
7OE219  Liivalaia tn 40-181 korteriomandi ja Järveotsa tee 2-118/119 korteriomandi 533/1068 mõttelise osa müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko