Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:18.11.2015Juhataja:komisjoni esimees Kaja Laanmäe
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Anne Parksepp
Koosoleku lõpp:17:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Olga Barabaner, Daisy Järva, Kaie Kõrb, Kaja Laanmäe, Meelis Pai, Maris Sild, Niina Sõtnik, Heidy Tamme, Eduard Toman, Ruslana Veber, teised komisjoni liikmed Kea Kruuse, Mihhail Kõlvart, Lauri Leesi.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Anne Parksepp, Tiia Selberg, Triin Verro.
Puudusid: Hendrik Agur, Liisa-Ly Pakosta, Barbi-Jenny Pilvre-Storgard, Paul-Eerik Rummo, Kairi Uustulnd, Airi Vipulkumar Kansar, Andres Öpik.
Kutsutud: Jaak Juske Tallinna Linnavolikogu liige , Tanel Keres  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja, Marko Ool  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja, Marju  Sepp  Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhataja.
Külalised:  Nele Matsutsa, Karine Oganesjan.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 13      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME225  Tallinna linna 2016. aasta eelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
2ME220  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
3ME221  Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus toetada eelnõu esitatud kujul.
4ME200  Tallinna Linnavolikogu 23.veebruari 2006 määruse nr 9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutminemitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Meelis Pai