Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:8Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:18.11.2015Juhataja:komisjoni esimees Elmar-Johannes Truu
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Anne Parksepp
Koosoleku lõpp:16:25  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Jaak Ahelik, Olga Barabaner, Sergei Bogovski, Jüri Ennet, Elle Kull, Larissa NovoĹžilova, Niina Sõtnik, Heidy Tamme, Toivo Tootsen, Elmar-Johannes Truu, teised komisjoni liikmed Vahur Keldrima, Aleksander Laane, Peeter Mardna, Merike Martinson.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kristiina Must, Anne Parksepp, Tiia Selberg.
Puudusid: Piret Kruuser, Mark Levin, Maret Maripuu, Tiit Meren, Eero Merilind, Külli Urb.
Kutsutud: Marju Sepp  Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhataja.
Külalised:  Jaanus Martinov abilinnapea nõunik
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 14      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME225  Tallinna linna 2016. aasta eelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
2Pagulaste teenindamisest sotsiaalhoolekandes ja tervishoius sõpruslinna Kiel kogemuse alusel

Lisadokumendid: 
failPagulased Kielis
võtta informatsioon teadmiseks.