Tallinna Linnavolikogu Innovatsioonikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:8Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:19.11.2015Juhataja:komisjoni esimees Andres Kollist
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Rene Ilves, Andres Kollist, Madis Kübar, Ants Pilving, .
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp, Marek Leemets.
Puudusid: Taavi Aas, Jüri Ennet, Mihkel Kangur, Markko Karu, Anto Liivat, Jaanus Mutli, Toomas Sepp.
Kutsutud: Marju Sepp  Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 4      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME225  Tallinna linna 2016. aasta eelarvetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Suurendada Tallinna Ettevõtlusameti haldusalas toetust MTÜ-le Prototron 20 000 euro võrra oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservi vahendite arvelt.
2Informatsioon ideekonkursist "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart" osavõtu kohtavõtta informatsioon teadmiseks.