Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:07.12.2015Juhataja:komisjoni esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:18:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Irina Antonjuk, Juri Danilov, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Ants Leemets, Anto Liivat, Leonid Mihhailov, Vladimir Panov, Dmitri Pavlov, Anton Stalnuhhin, Toivo Tootsen, Rostislav Troškov, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Karli Lambot.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Kersti Kalvet-Sepp, Triin Verro, Vesse Vesiaid.
Puudusid: Toivo Jürgenson, Madis Kübar, Õnne Pillak, Tarmo Prikk, Edgar Savisaar.
Kutsutud: Esta  Heinmaa  Tallinna Linnakantselei, linna personalidirektor, Katrin Kendra  Tallinna Linnakantselei, linna finantsdirektor, Tanel Keres  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja, Jaak-Adam Looveer  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnaplaneerija.
Külalised:  Nele Matsutsa Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse eelarve osakonna juhataja, Marju Sepp Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhataja, Ly Väljaots Tallinna Linnakantselei linna personaliteenistuse personali- ja avaliku teenistuse osakonna juhataja
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME225  Tallinna linna 2016. aasta eelarve (II lugemine)

Lisadokumendid: 
failMuudatusettepanekute koondtabel
lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungil.
Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute suhtes esitatakse linnavolikogu istungile koondtabeli kujul.
Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 10.12.2015 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul pärast käesoleva eelnõu teise lugemise lõppu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toivo Tootsen
2ME232  Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määrtoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE231  Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2016toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
4OE234  Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Läänemere linnade uurimislabor (Baltic Urban Lab)", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajaletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Irina Antonjuk