Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:1  
Koosoleku kuupäev:21.01.2016Juhataja:linnavolikogu esimees Kalev Kallo
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:14  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Andrei Birov, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Kaja Laanmäe, Lauri Laats, Juri Poljakov, Toivo Tootsen, linnavolikogu kantselei teenistujad Karin Benksohn, Inna Fjodorova, Kersti Kalvet-Sepp, Erkki-Alo Kirde, Marek Leemets, Kristiina Must, Inga Müür, Anne Parksepp, Hele Põld, Liis Tappo-Treial, Triin Verro, Vesse Vesiaid, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME233  Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti II lugemisele
2OE2  Tallinna Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahel 22. oktoobril 2003 sõlmitud halduslepingu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
3OE250  Tallinna Spordikooli ümberkorraldaminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
4ME10  Tallinna Kultuuriameti põhimäärusvõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
5OE253  Lasnamäe Lastekeskuse alluvuse muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
6ME3  Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 "Tallinna linna ehitusmäärus" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
7ME247  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
8OE248  Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu asutaminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
9OE252  Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "NATTOURS – jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajalevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
10OE255  Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "BLASTIC – plastijäätmete teekond Läänemerre", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajalevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
11OE256  C. R. Jakobsoni tn 7, 9, 11, 13 kruntide detailplaneeringu kehtestamine krundi positsioon 2 osas Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
12OE257  Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud "Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Ubalehe tee 18 kinnistu (krundi positsioon 205) osasvõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
13OE258  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 otsusega nr 375 kehtestatud "Narva mnt, Hobujaama tn, Ahtri tn ja RET ärikeskuse vahelise kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Parda tn 9 (endine aadress Ahtri tn 10) kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
14OE259  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 1996 otsusega nr 57 kehtestatud "Merivälja tee, Ranniku tee, Mähe põik ja Mähe tee vahelise kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Pihlametsa tee 2 ja Pärniku tee 7 kinnistute (kruntide positsioon 23 ja positsioon 33) osasvõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
15OE251  Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korraldusega nr 1547‑k kehtestatud "Kakumäe tee 4 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistaminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
16OE254  Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
17OE260  Keskkonnaameti tegevuse ja sõlmitud lepingute kontroll seoses jäätmeveo korraldamisega 2013–2014võtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
18OE5  Eesti Vabariigi omandis olevate Kadaka tee 177a, Vana-Kalamaja tn 8, Paldiski mnt 78 ja Paldiski mnt 78a kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistutele valitseja määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
19OE6  Maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
20OE7  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
21OE9  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
22OE88  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Marie Underi sünnikodu tähistamisest infotahvliga) võtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
23OE243  Ülesande andmine linnavalitsusele luua Tallinna linnas kodututele mõeldud eribussidvõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
24Arupärimisele vastamine. Edgar Savisaare vastuvõtust raekojas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
25Arupärimisele vastamine. Keskerakonna kongressi ülekandest Tallinna Televisioonis
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
26Arupärimisele vastamine. Detailplaneeringutes ja ehitusprojektides parkimiskorralduse lahendamise aluseks olev normatiiv
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
27Arupärimisele vastamine. Kauna tn 3a ehitusprojektist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projektist välja
28Arupärimisele vastamine. Tallinna Kalasadamast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projektist välja
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest) (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
2OE187  Pikk tn 41 keldri- ja pööninguruumidest tulevikus moodustatavatest reaalosadest Tallinna linnale kuuluva 3095/10795 mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine ning lepingute sõlmimiseks volituse andminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
3ME1  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
4ME4  Ametite põhimääruste muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
5ME8  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
6OE11  Rahanduskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Tallinna kohtuvõitlustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa asumisisestest teedest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Ilutulestikust Tallinna linnas
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. MäSu galeriist Põhja-Tallinnas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Huvialakoolidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Tondiraba jäähallis toimunud üritusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Tallinna Kalaranna arendusest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Kalevi staadioni rekonstrueerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Võimalikust reoveekatastroofist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Sompa tee renoveerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Tallinna haiglate liitmise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Majaka tänava teetöödest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar. Vastab abilinnapea Kalle Klandorf
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Nõmme noortemajast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Linnahallist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Ehitajate teest ja Haabersti ristmikust
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu hoonesse lifti rajamisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Velotakso teenusest Tallinna vanalinnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto . Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Tallinna Televisiooni sünnipäevast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti
19Arupärimisele vastamine. Pika Hermanni torni valgustusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ivi Eenmaa. Vastab abilinnapea Mihhail Kõlvart
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 28.01.2016 istungi päevakorra projekti