Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:11Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:30.08.2016Juhataja:komisjoni esimees Andrei Birov
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Erkki-Alo Kirde
Koosoleku lõpp:17:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Aleksander Bessedin, Andrei Birov, Nikolai Korb, Kaupo Nõlvak, Vladimir Panov, Enno Tamm, teised komisjoni liikmed Anneli Entson, Janek Kapper, Ly Kovanen, Jaanus Mutli, Igor SedaĊĦev.
Linnavolikogu kantselei teenistujad: Tiia Selberg.
Puudusid: Taavi Aas, Henrik Aavik, Jaak Juske, Siim Kabrits, Valeri Kislitsõn, Lauri Laats, Natalia Malleus, Endrik Mänd, Olev-Andres Tinn.
Kutsutud: Jaagup Ainsalu  Tallinna Transpordiameti arenguosakonna arenguprojektide peaspetsialist, Arvo Rikkinen  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor, Jaanus Vahesalu  Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna välisprojektide juhtivspetsialist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE164  Osalemine EL URBACT III "Freight TAILS-linnade kauba- ja raskeveokite liikumise logistika" välisprojektis, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajaletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Andrei Birov
2OE165  Osalemine välisabi vahenditega rahastatavas projektis "Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori tegevuse toetamine aastatel 2017-2021" ning volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Ettevõtlusameti juhatajaletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Andrei Birov
3OE152  Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12 kinnistu osastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Enno Tamm
4OE157  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 174 kehtestatud "Pärnu mnt 388a kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 388f kinnistu osastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Enno Tamm
5OE161  Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2012 otsusega nr 95 kehtestatud "Pronksi tn 6a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine V. Reimani tn 3 kinnistu osastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Enno Tamm