Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:17.10.2016Juhataja: Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:16:00Protokollija:Hele Põld
Koosoleku lõpp:16:25  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Aleksander Bessedin, Daisy Järva, Valeri Kislitsõn, Vjatšeslav Prussakov, Aleksei Semjonov, Ain Seppik, Margarita Tšernogorova, teised komisjoni liikmed Allan Allmere, Hilja-Anne Merzin, Jelena Rootamm-Valter, Toomas Sepp, Mihkel Uus.
Puudusid: Max Kaur, Olle Koop, Ants Pilving, Priidu Pärna, Madis Päts, Igor Stulov, Abdul Hamid Turay.
Kutsutud: Krista Kink  Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist, Silver Tamm  linnakassa juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME192  Mittetulundustegevuse toetuse andmise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
2ME193  Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määruse nr 38 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.